60 fondsen gevonden
Coöperatiefonds Rabobank Groninger Land

Coöperatiefonds Rabobank Groninger Land

Laatste wijziging: 4 maart 2024
Dorpshuizen Energietransitie Leefbaarheid Cultuur Economie Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Ondersteunen van projecten met een duurzaam en eenmalig karakter.

Uitgelichte criteria

 • Een vereniging of stichting zonder winstoogmerk (klant van de bank of bereid klant te worden) mag 1 keer per twee jaar een aanvraag indienen.
 • Het project draagt bij aan één van de transities/maatschappelijke thema’s van Rabobank en/of biedt impactvolle kansen voor het versterken van de lokale leefomgeving.
 • Aan dit project zijn geen conflictgevoelige onderwerpen verbonden (bijv. milieuaantasting, gevaar voor deelnemers, religieus of politiek doel).
 • De gevraagde bijdrage wordt niet ingezet voor een exploitatietekort, financieringstekort, levensonderhoud of een bijdrage alleen voor loonkosten.

Naast de fondsen biedt Rabobank een begeleidingstraject, masterclasses en workshops voor verenigingen en stichtingen. En de jaarlijkse Rabo ClubSupport stemcampagne. Meer info op www.raboclubsupport.nl.

Coöperatiefonds Rabobank Stad en Midden Groningen

Coöperatiefonds Rabobank Stad en Midden Groningen

Laatste wijziging: 4 maart 2024
Dorpshuizen Energietransitie Leefbaarheid Cultuur Economie Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Ondersteunen van projecten met een duurzaam en eenmalig karakter.

Uitgelichte criteria

 • Een vereniging of stichting zonder winstoogmerk (klant van de bank of bereid klant te worden) mag 1 keer per twee jaar een aanvraag indienen.
 • Het project draagt bij aan één van de transities/maatschappelijke thema’s van Rabobank en/of biedt impactvolle kansen voor het versterken van de lokale leefomgeving.
 • Aan dit project zijn geen conflictgevoelige onderwerpen verbonden (bijv. milieuaantasting, gevaar voor deelnemers, religieus of politiek doel).
 • De gevraagde bijdrage wordt niet ingezet voor een exploitatietekort, financieringstekort, levensonderhoud of een bijdrage alleen voor loonkosten.

Naast de fondsen biedt Rabobank een begeleidingstraject, masterclasses en workshops voor verenigingen en stichtingen. En de jaarlijkse Rabo ClubSupport stemcampagne. Meer info op www.raboclubsupport.nl.

LEADER Oost-Groningen (europees)

LEADER Oost-Groningen (europees)

Laatste wijziging: 31 oktober 2023
Leefbaarheid Duurzaamheid Economie Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen.

Uitgelichte criteria

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven in de regio Oost-Groningen die zich richten op de volgende thema’s:

 • Economie, landbouw en toerisme
 • Sociale cohesie en gezondheid
 • Klimaat, duurzaamheid en landschap

De doelen en resultaten zijn beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (de LOS) van Oost-Groningen.

Kijk voor LEADER aanvragen tot 25.000 euro bij LEADER Oost-Groningen (nationaal).

Fonds Leefbaar Westerwolde

Fonds Leefbaar Westerwolde

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Leefbaarheid Openbare ruimte Sport en Bewegen Voorzieningen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Heeft u een goed idee voor het verbeteren van uw buurt? Als er te weinig geld voor is kunt u in aanmerking komen voor het Fonds Leefbaar Westerwolde. Bijvoorbeeld voor onderhoud van een dorpshuis, aanleg van een park of speelvoorziening in uw buurt.

Uitgelichte criteria

 • U bent inwoner of belangenbehartiger van Westerwolde
 • De aanvraag kan alleen worden gedaan door bijvoorbeeld een plaatselijk belang, vereniging, werkgroep, groep inwoners of stichting
 • De activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid
 • Het project heeft draagvlak bij inwoners
 • Het project lost een concreet probleem op of voldoet aan een concrete vraag van inwoners
 • Binnen 1 jaar na toekenning van de subsidie start de uitvoering van het project
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Laatste wijziging: 26 mei 2023
Dorpshuizen Duurzaamheid
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

dumava

Uitgelichte criteria

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houdt u zich bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen

Subsidieregeling evenementen en arrangementen provincie Groningen

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Cultuur Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Organiseert u een evenement in de provincie Groningen dat past bij het DNA van Groningen (ruimte, pioniersgeest en karakter)?

Uitgelichte criteria

Het evenement (onderdeel A):

 • Vindt plaats in de provincie Groningen.
 • Sluit aantoonbaar aan bij het DNA van Groningen/regionale identiteit. Indien het evenement niet aansluit bij het DNA van Groningen kan er alleen een aanvraag worden ingediend bij deze subsidieregeling voor onderdeel B, aanvullende activiteiten of arrangementen (niet voor het evenement zelf).
 • Zoekt de verbinding met lokale ondernemers (bijvoorbeeld toeristische arrangementen), wijst bezoekers op of werkt samen met Groningse bezienswaardigheden, attracties, routes en/of andere evenementen.
 • Trekt minimaal 500 (fysieke) bezoekers of deelnemers.
 • Heeft minimaal een bovenregionale uitstraling en overstijgt lokale belangen.
 • Krijgt gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente.
 • Scoort ten minste 30 punten na rangschikking aan de hand van de verdeelcriteria in de regeling.
Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Subsidieregeling grote terugkerende evenementen provincie Groningen

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Cultuur Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Organiseert u een groot, terugkerend en beeldbepalend evenement in de provincie Groningen met minimaal 3000 bezoekers en landelijke uitstraling?

Uitgelichte criteria

Het evenement;

 • Vindt plaats in de provincie Groningen.
 • Trekt minimaal 3.000 (fysieke) bezoekers of deelnemers.
 • Heeft landelijke uitstraling, af te meten aan minimaal bovenregionale media-aandacht en (inter)nationale herkomst van bezoekers/deelnemers van het evenement.
 • Is geschikt voor een groot publiek en is toegankelijk voor een breed publiek (geen besloten karakter).
 • Draagt bij aan de promotionele waarde en het imago van de provincie Groningen.
 • Krijgt gemeentelijke cofinanciering van de gastgemeente.
MAEX Impuls Groningen

MAEX Impuls Groningen

Laatste wijziging: 12 december 2023
Energietransitie Zorg Duurzaamheid Verkeer en Vervoer
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De MAEX Impuls is een platform dat op diverse gebieden financiering biedt.

Uitgelichte criteria

Kijk op de site van MAEX voor actuele informatie.

Riki Stichting

Riki Stichting

Laatste wijziging: 12 december 2023
Ouderen Samenleven Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. De stichting organiseert jaarlijks landelijke acties in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. Betekenisvolle ontmoetingen zijn hierbij een belangrijk element. Door het geven en ontvangen van herhaalde liefdevolle aandacht ontstaat meer verbondenheid tussen mensen en wordt het aantal geluksmomenten vergroot.

Uitgelichte criteria

Bekijk de website van de Riki Stichting voor informatie over actuele acties.

Startsubsidie Lokale Energie Groningen

Startsubsidie Lokale Energie Groningen

Laatste wijziging: 12 december 2023
Energietransitie
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

Uitgelichte criteria

 • 40% van de projectkosten moet als cofinanciering worden ingebracht. Dit mag in de vorm van vrijwilligersuren, tegen een tarief van 23 euro per uur.
 • Het project moet een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

De startsubsidie loopt nog t/m 31 december 2023.

Solidariteitsprojecten

Solidariteitsprojecten

Laatste wijziging: 12 december 2023
Jongeren
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Ben of ken jij een groep jongeren tussen de 18 en 30 jaar met toffe ideeën om de wereld een beetje mooier te maken? Bij solidariteitsprojecten kun je subsidie krijgen om die ideeën zelf werkelijkheid te maken!

Uitgelichte criteria

Alles is mogelijk, zolang jullie samen iets goeds doen voor een ander (bijvoorbeeld jullie buurt of een speciale doelgroep) of voor de maatschappij in zijn geheel (bijvoorbeeld landelijk of voor het klimaat). Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je activiteiten organiseert voor jongeren in het buurtcentrum, senioren lesgeeft in digitale vaardigheden of rolstoelbasketbal organiseert voor kinderen met en zonder beperking. Voor de maatschappij in zijn geheel kun je bijvoorbeeld de Sustainable Development-goals promoten onder mbo-studenten of op festivals in gesprek gaan met mensen om bewustwording omtrent gender(on)gelijkheid te vergroten.

Alles mag, zolang jullie het maar vrijwillig doen, naast studie of werk en met een groep van minimaal vijf mensen tussen de 18 en 30 jaar.

Univé Buurtfonds

Univé Buurtfonds

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Leefbaarheid Jongeren Zorg Ouderen Openbare ruimte Duurzaamheid Samenleven Maatschappij Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Financiert lokale kleinschalige projecten die bijdragen aan welzijn of het fijn samenleven in de buurt.

Uitgelichte criteria

Elkaar helpen. Dat zit in het DNA van Univé. Samen risico’s voorkomen. En als er toch iets misgaat de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die daar écht aan bijdragen. Bij u in de buurt. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect. Bent u bezig met een mooi project in uw buurt? Of wilt u een project opzetten? Kijk dan of wij u kunnen helpen.

Mamamini Goededoelenfonds

Mamamini Goededoelenfonds

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Leefbaarheid Jongeren Ouderen Toegankelijkheid Sport en Bewegen Samenleven Maatschappij Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Draagt bij aan maatschappelijke doelen in een gebied tot 25 km vanaf de Martinitoren.

Uitgelichte criteria

 • Stichting of vereniging, ingeschreven bij de KvK;
 • De organisatie dient een ‘maatschappelijk belang’, passend bij de doelstellingen van Mamamini. Dit blijkt uit de doelstelling(en) van de organisatie, maar ook uit de feitelijke werkzaamheden.
 • De organisatie is gevestigd binnen het ‘Mamamini Werkgebied*’;
 • De organisatie richt zich met haar activiteiten én doelstellingen op het ‘Mamamini Werkgebied*’;
Stichting Femme van der Schaaf

Stichting Femme van der Schaaf

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Maatschappij Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid in de regio en daarbuiten en het doen van uitkeringen op het gebied van levensovertuiging, maatschappelijk werk, volksgezondheid, dierenbescherming, natuur, en milieu- en landschapsbescherming.

Uitgelichte criteria

De aanvragende organisatie moet ANBI of SBBI zijn.

Dorpshuizen en buurthuizen (Coronafonds) Provincie Groningen

Dorpshuizen en buurthuizen (Coronafonds) Provincie Groningen

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Coronamaatregelen Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Deze regeling is specifiek bedoeld voor dorpshuizen en buurthuizen in de provincie Groningen. Er kan subsidie worden aangevraagd ter compensatie van gemaakte kosten, zodat de dorpshuizen en buurthuizen tijdens de coronacrisis toch hun maatschappelijke rol kunnen blijven uitvoeren. Gedacht kan worden aan inrichtingskosten (voor de 1,5-metermaatregelen), investeringen in digitale dienstverlening, of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen.

Uitgelichte criteria

 • U maakt kosten of hebt kosten gemaakt voor coronamaatregelen in uw dorpshuis of buurthuis.
 • U maakt kosten of hebt kosten gemaakt voor aangepaste activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners.
 • U kunt slechts eenmaal een aanvraag doen.
Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed (Provincie Groningen)

Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed (Provincie Groningen)

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Cultuur Kunst Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen gericht op Groningse deelnemers en publiek, maken aanspraak op de subsidie Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed. Met deze regeling moedigt de provincie instellingen aan om nieuw cultuuraanbod te maken.

Uitgelichte criteria

 • Cultuur- en erfgoedinstellingen in de provincie Groningen kunnen de subsidie aanvragen.
 • Voorwaarde is wel dat de activiteiten zich richten op Groningse deelnemers en publiek.
 • De activiteiten moeten de lokale belangen overstijgen.
 • In 2021 krijgen projecten maximaal 70% subsidie.
 • Vanaf 2022 wordt maximaal de helft van de subsidiabele kosten vergoed.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 40.000.
Geert van Mesdagstichting

Geert van Mesdagstichting

Laatste wijziging: 28 december 2023
Dorpshuizen Leefbaarheid Zorg Ouderen Toegankelijkheid Samenleven Voorzieningen Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De Geert van Mesdagstichting kan een eenmalige financiële bijdrage toekennen aan organisaties of particulieren ten behoeve van kleinschalige projecten die tegemoet komen aan de noden en behoeften van lichamelijk, geestelijk of materieel minder bedeelden in het noorden des lands.

Uitgelichte criteria

U bent een groep particulieren of een  organisatie zonder winstoogmerk.

Het doel waarvoor u een financiële bijdrage aanvraagt, komt overeen met wat is vastgelegd in de statuten:

De stichting stelt zich ten doel de tegemoetkoming in de noden en behoeften van -lichamelijk-, geestelijk- of materieel minder bedeelden, een en ander in de meest ruime zin des woords, met daarbij de uitdrukkelijke bedoeling deze tegemoetkoming vooral ten goede te doen komen aan kleinschalige projecten en/of individuele personen bij voorkeur in het noorden des lands.

De aanvraag is voor een nog te realiseren project.

Het project heeft in principe een eenmalig karakter.

De financiële bijdrage wordt niet gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken.

Het project kan niet (volledig) worden gefinancierd uit andere middelen of subsidies.

Leefbaarheidsfonds van Wold en Waard

Leefbaarheidsfonds van Wold en Waard

Laatste wijziging: 28 december 2023
Leefbaarheid Duurzaamheid Samenleven Voorzieningen Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Leefbaarheidsfonds van Wold en Waard stelt jaarlijks een financiele bijdrage beschikbaar voor initiatieven die de leefbaarheid bevorderen.

Uitgelichte criteria

 • Een van de belangrijkste regels is dat het moet het gaan om duurzame fysieke voorzieningen in de directe omgeving van huurders van Wold & Waard. Zij moeten er aantoonbaar gebruik van kunnen maken.
 • Het project moet de leefbaarheid in het Westerkwartier, in het bijzonder de onderlinge verhouding tussen bewoners, bevorderen. Het moet gaan om een fysieke, duurzame voorziening in de directe nabijheid van huurders van Wold & Waard. Zij moeten er ook gebruik van maken.
 • Een aanvraag kan worden ingediend door: 1. Een groep bewoners in het Westerkwartier, wel of niet georganiseerd in een buurt- of wijkvereniging, een bewonersorganisatie, dorpsvereniging of vereniging van dorpsbelangen. 2. Gemeente Westerkwartier.
 • Alleen projecten waarbij de aanvragers zowel financieel als in de vorm van zelfwerkzaamheid een bijdrage leveren, komen voor een toekenning in aanmerking.
 • Een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds is eenmalig maximaal € 3.000. De bijdrage is bedoeld ter stimulering en niet als structurele ondersteuning.
Lang Leve Kunst Fonds

Lang Leve Kunst Fonds

Laatste wijziging: 28 december 2023
Cultuur Ouderen Kunst
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Lang Leve Kunst Fonds ondersteunt activiteiten waarbij ouderen actief zijn met kunst. Het fonds staat open voor allerlei soorten projecten. Kleine, lokale projecten waarin ouderen onder begeleiding van een kunstenaar kunst maken met een concreet eindresultaat: een voorstelling, een schilderij, een muziekuitvoering. Maar ook projecten met een groter bereik en naast de uitvoering van activiteiten de (door)ontwikkeling van een methodiek.

Uitgelichte criteria

Er wordt gekeken naar een aantal drempelcriteria. Bijvoorbeeld dat met het project geen winst mag worden beoogd. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke criteria. Hierin worden diverse aspecten onderscheiden:

 • actieve kunstbeoefening
 • creatieve ontwikkeling
 • minimaal 5 keer meedoen
 • liefst in een groep
 • gerichte doelgroep
 • werk samen

Kijk voor een uitgebreide toelichting op de website van het fonds.

Stichting Sobriëtas

Stichting Sobriëtas

Laatste wijziging: 19 januari 2024
Zorg Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Jaarlijks ondersteunt de stichting Sobriëtas een aantal activiteiten en projecten die hulpverlening bij armoede gerelateerde verslavingszorg bevorderen. Sobrietas richt zich op hulp die niet wordt geboden door overheidsinstellingen of professionele hulpverleners.

Uitgelichte criteria

 • de herkomst van de subsidie bekend te maken.
 • te worden aangevraagd op basis van een projectvoorstel.
 • Een project kan maximaal gedurende drie jaar een subsidie ontvangen. Het bestuur van Stichting Sobriëtas beslist na elk jaar over het vervolg.
Vaillant fonds

Vaillant fonds

Laatste wijziging: 6 maart 2024
Zorg Ouderen Samenleven Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

het Dr. C.J. Vaillant Fonds, steunt sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven met een duidelijke relatie met de (geestelijke) gezondheidszorg en/of maatschappelijk doel.

Uitgelichte criteria

 • Projecten met een maatschappelijk doel gericht op inclusie en verbinding van verschillende groepen in en aan de samenleving.
 • Projecten, onderzoeken en/of voorlichtingsactiviteiten die gerelateerd zijn aan de (geestelijke) gezondheidszorg.
 • Bekijk voor alle criteria de website.

 

Dinamo fonds

Dinamo fonds

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Dinamo Fonds beoogt een waardevolle en toenemende bijdrage te leveren aan maatschappelijk gezien belangrijke doelen aan projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg.

Uitgelichte criteria

 • Als aanvrager ben je verplicht een actieve bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van het Dinamo Fonds.
 • Ook dient de aanvrager binnen een jaar na ontvangst van de uitkering het evaluatieformulier Dinamo Fonds in te vullen.
Brentano’s Steun des Ouderdoms

Brentano’s Steun des Ouderdoms

Laatste wijziging: 6 maart 2024
Cultuur Ouderen Sport en Bewegen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De stichting heeft als doel: ‘de bevordering van het welzijn van ouderen en al hetgeen daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord’. Zij doet dit o.a. door het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland ten behoeve van ouderen.

Uitgelichte criteria

 • Brentano ondersteunt met name initiatieven ten behoeve van kwetsbare ouderen, of initiatieven die het risico op kwetsbaarheid kleiner maken. Het gaat om ‘de ontmoeting’, het voorkomen van isolement, stimuleren van zelfredzaamheid.
 • Aanvragen van en voor vitale ouderen, of behorend tot reguliere (gezondheids)zorg passen minder bij het fonds.
 • Enkele andere criteria: geen exploitatiekosten of bijdragen voor reeds gestarte of voltooide projecten.
Stichting DOEN

Stichting DOEN

Laatste wijziging: 6 maart 2024
Dorpshuizen Cultuur Jongeren Zorg Ouderen Duurzaamheid Sport en Bewegen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.

Uitgelichte criteria

De aanvraag moet passen bij één van de vier transities:

 1. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie
 2. De transitie van groeiende ongelijkheid naar een wereld waar iedereen meedoet en meetelt
 3. Een samenleving die het gemeenschappelijke vooropstelt
 4. Een samenleving waar ruimte is voor radicale verbeelding

Lees meer criteria op de website van Stichting DOEN.

SNS Fonds Grijpskerk

SNS Fonds Grijpskerk

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Cultuur Jongeren Zorg Ouderen Duurzaamheid Sport en Bewegen Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het SNS Fonds wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”.

Uitgelichte criteria

• Projecten met een sociaal maatschappelijk of ideëel karakter, dan wel concreet gericht op kunst, cultuur (inclusief onderhoud van nationaal erfgoed), sport, educatie of milieu.
• Een aanvraag is projectgebonden en de ondersteuning door het Fonds betreft een bepaalde periode en zal nooit van een permanent karakter zijn.

Stichting Fonds Eemsmond

Stichting Fonds Eemsmond

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Cultuur Jongeren Zorg Duurzaamheid Sport en Bewegen Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun of steun in andere vorm aan dergelijke projecten die door anderen worden gerealiseerd, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Uitgelichte criteria

Charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor een bijdrage.

Scholten Kamminga Fonds

Scholten Kamminga Fonds

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Cultuur Jongeren Zorg Duurzaamheid Kunst Maatschappij Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds verlenen bijdragen aan sociale en culturele noden.

Uitgelichte criteria

• Bijdragen zijn mogelijk voor activiteiten op cultureel – sociaal – maatschappelijk terrein voor de provincie Groningen.
• Het moet gaan om activiteiten die geen deel zijn van de normale exploitatie van instellingen c.q. organisaties en in die zin aan te merken zijn als bijzondere activiteiten.
• Voor dezelfde soort activiteit van een instelling kan hoogstens één maal per drie jaar een bijdrage worden verleend.
• HSK verleent tot maximaal €40.000 bijdragen voor investeringen bij nieuwbouw of renovatie/basisinrichting van wijkcentra, dorpshuizen, jeugdcentra.

RWE Cultuurfonds

RWE Cultuurfonds

Laatste wijziging: 6 maart 2024
Dorpshuizen Cultuur Jongeren Zorg Ouderen Samenleven Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het RWE Cultuurfonds is opgericht om maatschappelijke en culturele doelen in de Eemsmondregio te ondersteunen.

Uitgelichte criteria

• Uitsluitend projecten met een algemeen aanvaard maatschappelijk of cultureel doel komen in aanmerking.
• De bijdrage is mede-ondersteunend. Dit betekent dat een project niet uitsluitend mag afhangen van de bijdrage van RWE.
• De bijdrage is bestemd voor kleinschalige projecten

Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds

Laatste wijziging: 7 november 2023
Cultuur Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland.

Uitgelichte criteria

Bijzondere aandacht heeft het Cultuurfonds voor projecten die:
o gericht zijn op een bijzondere, duidelijk omschreven doelgroep
o een leemte vullen in het culturele aanbod
o uitgaan van zelfwerkzaamheid

• projecten met een overwegend sociaalmaatschappelijk komen niet in aanmerking voor financiering.
• Is het project bedoeld voor inwoners van een dorp (gemeente)? Doe dan een aanvraag bij de provinciale afdeling.

Nederlands Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Nederlands Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Jongeren Zorg Openbare ruimte Toegankelijkheid Sport en Bewegen Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

NSGK ondersteunt organisaties die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren.

Uitgelichte criteria

• Het project draagt direct bij aan een (inclusieve) samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven en spelen. Ontmoeting staat hierbij centraal.
• Het project moet zorgen voor: een betere toegankelijkheid voor onze doelgroep en/of empowerment van onze doelgroep en/of een positieve beeldvorming bevorderen.
• De doelgroep van NSGK (kinderen en jongeren met een beperking t/m 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

LEADER Oost-Groningen (nationaal)

LEADER Oost-Groningen (nationaal)

Laatste wijziging: 31 oktober 2023
Dorpshuizen Jongeren Zorg Ouderen Openbare ruimte Duurzaamheid Sport en Bewegen Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De leefbaarheid, vitaliteit en economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is wat LEADER nastreeft. Hiervoor ondersteunt zij initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf. Initiatieven die bijdragen aan een vitaal platteland op de lange termijn.

Uitgelichte criteria

Het initiatief heeft betrekking op één van de volgende doelstellingen:

 1. Economische impuls bij achterblijvende minder verstedelijkte gebieden.
 2. Activiteiten of ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie op het platteland vergroten.
 3. Het uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur.
Kansfonds

Kansfonds

Laatste wijziging: 30 oktober 2020
Jongeren Zorg Ouderen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ze steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Uitgelichte criteria

• Focus ligt op projecten voor kwetsbare mensen
• Inzet van vrijwilligers is harde eis
• Kosten voor nieuwbouw en aanbouw, renovatie en inrichting komen niet in aanmerking voor financiering.
• Projecten die primair gericht zijn op cultuur, milieu en sport komen niet in aanmerking voor financiering.

Investeringssubsidie Duurzame energie (ISDE)

Investeringssubsidie Duurzame energie (ISDE)

Laatste wijziging: 26 oktober 2020
Dorpshuizen Duurzaamheid
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) stimuleert de overheid de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd.

Uitgelichte criteria

• Subsidie is mogelijk voor de verschillende apparaten.
• De aanvrager is eigenaar van de investering.
• De aanvrager mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
• De aanvrager neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik (uitstel mogelijk).

Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Jongeren Zorg Ouderen Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op sociale activering van kwetsbare doelgroepen. Jongeren en ouderen zijn de primaire doelgroepen.

Uitgelichte criteria

• Eenmalige investeringen, en verbouwings-kosten komen niet in aanmerking voor subsidie.
• Geen bijdragen voor projecten met een overwegend cultureel/ kunstzinnig karakter. Het Maagdenhuis kan bijdragen aan projecten met een sociaal-maatschappelijke insteek.

Postcode Loterij Buurtfonds

Postcode Loterij Buurtfonds

Laatste wijziging: 8 juni 2023
Leefbaarheid Openbare ruimte Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier maken we met z’n allen Nederland een stuk mooier!

Uitgelichte criteria

Kleinschalige buurtprojecten

Buurtprojecten die de buurt groener, socialer of creatiever maken en toegankelijk zijn voor een brede groep bewoners. Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de € 500 en € 5.000.

Grotere, ondernemende bewonersinitiatieven

Grotere, langlopende bewonersinitiatieven waarbij ondernemerschap, innovatie en creativiteit centraal staan. Deze bewonersinitiatieven hebben een impact die vaak verder reikt dan de buurt.

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo

Laatste wijziging: 26 oktober 2020
Zorg Ouderen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden

Uitgelichte criteria

• Primair gericht zijn op het welzijn van kwetsbare ouderen.
• In tijd beperkt zijn, dan wel kans maken op vervolg-financiering al of niet door derden.
• Er wordt geen subsidie verleend aan inrichtingskosten, investeringen in ontroerend goed en mobiliteit.

Fondsen voor Ouderen

Fondsen voor Ouderen

Laatste wijziging: 26 oktober 2020
Zorg Ouderen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Verzamelwebsite met alle fondsen bestemd voor projecten voor ouderen. De QuickScan geeft snel en duidelijk aan voor welke fondsen jouw project in aanmerking komt

Uitgelichte criteria

Verschillende criteria, afhankelijk van fonds.

Fonds21

Fonds21

Laatste wijziging: 26 oktober 2020
Cultuur Jongeren Kunst Maatschappij
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij

Uitgelichte criteria

• De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, B.V. of N.V. zonder winstoogmerk.
• De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
• Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkomsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen.

DikGroen

DikGroen

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Jongeren Openbare ruimte Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Vergroting waardering, respect, kennis voor de natuur, bij jeugd tot en met 25 jaar. DikGroen richt zich vooral op kleinschalige projecten waarin kinderen/ jongeren echt de natuur in gaan om de natuur te beleven.

Uitgelichte criteria

 • Een project kan worden ingediend door jeugd tot en met 25 jaar, maar ook door jeugdverenigingen of -stichtingen.
 • Een bijdrage-toekenning is in beginsel eenmalig en niet structureel.
 • Het project mag aangevraagd worden onder overheids- of commerciële vlag (dus bijvoorbeeld aanvragen van gemeentelijke school of commercieel kinderdagverblijf), echter aanvragen van niet-overheid en niet-commerciële instellingen hebben voorrang.
BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds

Laatste wijziging: 6 november 2020
Cultuur Kunst
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte verbeteren, door het ondersteunen van kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en kunst in de openbare ruimte

Uitgelichte criteria

 • De aanvrager dient een instantie te zijn zonder winstoogmerk.
 • Geen bijdrage voor kunst- en cultuurprojecten in relatie tot o.a molens, muziekkoepels en varend erfgoed
Lokale Programma’s Nationaal Programma Groningen

Lokale Programma’s Nationaal Programma Groningen

Laatste wijziging: 30 oktober 2020
Leefbaarheid
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Uitgelichte criteria

Grotere projecten in je dorp? Overleg met je gemeente of dit initiatief een plek kan krijgen in de gemeentelijke aanvragen bij NPG

Impulsloket

Impulsloket

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Leefbaarheid Economie Werken en leren Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Stimuleren van initiatieven van inwoners en kleine ondernemers ter bevordering van de leefbaarheid, economie, natuur en klimaat en werken en leren.

Uitgelichte criteria

 • Draagt bij aan en gaat nooit ten koste van: leefbaarheid, economie, natuur en klimaat, werken en leren.
 • Positief effect op de omgeving en draagvlak in de buurt.
  Toekomstbestendig is.
 • Max. 50% van de projectkosten bij inwonersinitiatieven
 • Max 50% van de investeringskosten bij kleine ondernemers
 • € 10.000-€125.000 voor inwoners-groepen
 • € 10.000-€15.000 voor kleine ondernemers
Landschapscompensatie-programma i.v.m. aanleg nieuwe hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten

Landschapscompensatie-programma i.v.m. aanleg nieuwe hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Projecten moeten de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en/of landschappelijke structuren versterken (of de beleving daarvan) In principe wordt bebouwing of regulier/achterstallig beheer en onderhoud niet gefinancierd, tenzij het gaat om cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Uitgelichte criteria

Het project draagt bij aan minstens één van de thema’s in het programmaplan: dorpen, beplantingen, dijken, watergangen of historische terreinen en wierden.

Met verschillende betrokkenen en geïnteresseerden uit het gebied is in 2019 een projectenlijst opgesteld.
Gedurende de looptijd van het programma kunnen er nog projecten afvallen of nieuwe worden toegevoegd op basis van initiatieven uit de omgeving.

Zorg en Voorzieningen

Zorg en Voorzieningen

Laatste wijziging: 22 maart 2024
Dorpshuizen Zorg Voorzieningen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Voorzieningen en de zorg in onze provincie versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken.

Uitgelichte criteria

 • Uw project draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied.
 • Uw project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied.
 • Bij de bouw of verbouw van een multifunctionele accommodatie richt uw project zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder één dak en dient de functie ‘zorg’ onderdeel uit te maken van het project.
Ruimtelijke Kwaliteit

Ruimtelijke Kwaliteit

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De kwaliteit van het landschap en de bebouwing in beeld brengen d.m.v. onderzoek. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het gebied van stedenbouw en landschap.

Uitgelichte criteria

 • Het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten.
 • Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

 

 

Het nieuwe doen

Het nieuwe doen

Laatste wijziging: 23 oktober 2020
Dorpshuizen Jongeren Zorg Ouderen Duurzaamheid Sport en Bewegen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het nieuwe Doen is een revolverend fonds. Het is een maatschappelijk fonds opgericht door de Provincie Groningen. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie.

Uitgelichte criteria

 • De aankoop,  nieuwbouw, verbouw of het herstel van maatschappelijke accommodaties, en de inboedel die hiertoe behoort, komen in aanmerking voor een bijdrage.
 • De aankoop,  nieuwbouw, verbouw of het herstel van Zorg- en welzijns-gerelateerd vastgoed, en de inboedel die hiertoe behoort, komen in aanmerking voor een bijdrage.
Stichting Voor Elkaar

Stichting Voor Elkaar

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Cultuur Jongeren Zorg Ouderen Duurzaamheid Sport en Bewegen Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Stichting voor Elkaar steunt lokale goede doelen die een breed publiek aanspreken. Dit zijn bij voorkeur projecten waarbij mensen elkaar ontmoeten, waar er ruimte is voor persoonlijk contact, dicht bij huis.

Uitgelichte criteria

 • Behoeft altijd een donatie voor tastbare en duurzame hulpmiddelen.
 • De aanvrager is lid van Univé
Waddenfonds

Waddenfonds

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Cultuur Openbare ruimte Duurzaamheid Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het geven van een duurzame en kwalitatieve impuls aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Vooral het thema ‘lokale innovatie’ is voor dorpen interessant. Subsidiabel zijn activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken of versterking van bestaande netwerken.

Uitgelichte criteria

 • Projecten vallen binnen één van de hoofddoelen van het programma.
 • Aanvullende criteria zijn opgesteld per thema.
VSBfonds

VSBfonds

Laatste wijziging: 19 mei 2020
Dorpshuizen Jongeren Zorg Ouderen Openbare ruimte Duurzaamheid Sport en Bewegen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

VSB fonds verleent financiële steun aan projecten die een samenleving dichterbij brengen waarin iedereen meedoet. Ook steunt ze kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.

Uitgelichte criteria

 • Alleen projecten die de ontwikkeling van mensen centraal stellen en hen in staat stellen mee te doen aan de samenleving worden gesteund.
 • De aanvraag draagt bij aan één van de volgende thema’s: ontmoeten, participeren, bewustzijn, inspireren.
Jantje Beton

Jantje Beton

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Jongeren Openbare ruimte Sport en Bewegen Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Jantje Beton draagt bij aan de realisering van nieuwe speelplekken in de buurt, of het verbeteren, vernieuwen van bestaande speelplekken en - mogelijkheden. Ze ondersteunt bij het realiseren van plannen met voorlichting en een financiële bijdrage.

Uitgelichte criteria

 • Kinderen hebben aantoonbaar invloed op de locatiekeuze, de opzet en/of uitvoering van het project.
 • Projecten met primair een onderwijs -, sport – of cultureel karakter zijn uitgesloten.
 • Het project wordt binnen 1 jaar na evt toekenning gerealiseerd.
 • Er is gemeentelijke cofinanciering.
 • Het project heeft een onderhoud – en beheersplan voor komende 5 jaar.
Janivo Stichting

Janivo Stichting

Laatste wijziging: 19 mei 2020
Cultuur Jongeren
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De Janivo Stichting steunt projecten voor kinderen en jongeren op het gebied van maatschappij en kunst die bijdragen tot een betere samenleving.

Uitgelichte criteria

 • Het betreft activiteiten die geheel ten goede komen aan kinderen , jongeren of jongvolwassenen tot 25 jaar, in een kwetsbare situatie en/of achterstandspositie.
 • Bouw, renovatie, inrichting of exploitatie van gebouwen en terreinen komt niet in aanmerking.
Haëlla Stichting

Haëlla Stichting

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Duurzaamheid Samenleven Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Steunt voornamelijk kleinschalige projecten op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland.

Groene bewonersinitiatieven (Provincie Groningen)

Groene bewonersinitiatieven (Provincie Groningen)

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

We faciliteren, stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen.

Gravin van Bijlandt Stichting

Gravin van Bijlandt Stichting

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Zorg Ouderen Openbare ruimte Duurzaamheid Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

Gebiedsfonds Westerwolde

Gebiedsfonds Westerwolde

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Openbare ruimte Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Projecten die door het Gebiedsfonds worden ondersteund moeten gericht zijn op het versterken van de identiteit van het gebied, natuur en economische ontwikkeling.

Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen

Coöperatiefonds Rabobank Noordenveld West Groningen

Laatste wijziging: 4 maart 2024
Dorpshuizen Energietransitie Leefbaarheid Cultuur Economie Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Ondersteunen van projecten met een duurzaam en eenmalig karakter.

Uitgelichte criteria

  • Een vereniging of stichting zonder winstoogmerk (klant van de bank of bereid klant te worden) mag 1 keer per twee jaar een aanvraag indienen.
  • Het project draagt bij aan één van de transities/maatschappelijke thema’s van Rabobank en/of biedt impactvolle kansen voor het versterken van de lokale leefomgeving.
  • Aan dit project zijn geen conflictgevoelige onderwerpen verbonden (bijv. milieuaantasting, gevaar voor deelnemers, religieus of politiek doel).
  • De gevraagde bijdrage wordt niet ingezet voor een exploitatietekort, financieringstekort, levensonderhoud of een bijdrage alleen voor loonkosten.

Naast de fondsen biedt Rabobank een begeleidingstraject, masterclasses en workshops voor verenigingen en stichtingen. En de jaarlijkse Rabo ClubSupport stemcampagne. Meer info op www.raboclubsupport.nl.

ANWB-fonds ‘Samen in actie’

ANWB-fonds ‘Samen in actie’

Laatste wijziging: 19 mei 2020
Duurzaamheid Verkeer en Vervoer Toegankelijkheid
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Subsidie voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid of eropuit!

Uitgelichte criteria

 • Het project/initiatief voldoen aan minimaal één van de volgende specifieke criteria:
  • Verkeersveiligheid
  • (Duurzame) mobiliteit
  • Iedereen eropuit
 • Realisatie binnen één jaar
 • Project/initiatief moet een blijvende waarde hebben
Oranjefonds

Oranjefonds

Laatste wijziging: 6 november 2020
Dorpshuizen Jongeren Zorg Ouderen Openbare ruimte
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Oranjefonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende projecten. Het kan gaan om investeringen in bijvoorbeeld een buurt- of opvanghuis maar ook om activiteiten voor jongeren, migranten of ouderen.

Uitgelichte criteria

 • De aanvragen worden beoordeeld op: maatschappelijke relevantie, behoefte en draagvlak, concrete resultaten en impact, kwaliteit en haalbaarheid, mate van vrijwillige inzet en inbedding en continuïteit.
 • Initiatieven die primair gericht zijn op het bevorderen van gezondheidszorg, kunst en cultuur,  natuur en milieu, onderwijs, politiek, religie en levensbeschouwing en sport en recreatie vallen buiten de doelstelling van het Oranje Fonds.
 • Initiatieven die incidentele en vrijblijvende middelen inzetten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
Emmaplein Foundation

Emmaplein Foundation

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Cultuur Activiteiten en evenementen
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woord.

Uitgelichte criteria

 • Het aanvraagformulier dient minimaal twee maanden voor aanvang van het project door de Emmaplein Foundation te zijn ontvangen.
 • De Emmaplein Foundation stelt als voorwaarde te worden vermeld in al het publiciteitsmateriaal van het gesteunde evenement/de gesteunde instelling.
Loket Leefbaarheid

Loket Leefbaarheid

Laatste wijziging: 1 juni 2023
Dorpshuizen Leefbaarheid Cultuur Jongeren Openbare ruimte Duurzaamheid Sport en Bewegen Samenleven Maatschappij Activiteiten en evenementen Landschap, klimaat, natuur en milieu
Inzendtermijn
Regio
Maximumbedrag

Het Loket Leefbaarheid ondersteunt gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen. Je kunt maximaal € 10.000,– aanvragen voor jullie leefbaarheidsinitiatief.