Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

380kV-hoogspanningsverbinding Noord-West: wat vind je er van als dorp?

Dinsdag, 4 juli 2017

Ondanks de gezamenlijke inspanningen van de 16 gebiedsorganisaties – waaronder wij – heeft het ministerie van Economische Zaken het ontwerp Rijksinpassingsplan 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland ter visie gelegd. De periode waarin je via het schrijven van een zienswijze iets kunt vinden van de plannen loopt van afgelopen vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017. Vanavond (Aduard) en morgenavond (Bedum) zijn er twee inloopinformatiebijeenkomsten over het Rijksinpassingsplan. Je kunt je hier laten informeren en deze gelegenheid ook gelijk gebruiken om je zienswijze in te dienen. De 16 organisaties werken in ieder geval aan een gezamenlijke zienswijze en denken na over een standpunt over het compensatieplan. Wie ook liever een beter tracé wil of andere redenen heeft om bezwaar te maken tegen de plannen: wij willen jullie en jullie organisaties vooral oproepen een zienswijze in te dienen. Klik even door voor meer informatie over de procedure, link naar de stukken die ter inzage liggen, en links naar twee achtergrondartikelen. Mail of bel ons als we hierin iets kunnen betekenen voor jouw dorpsbelangen of als jouw dorpsbelangen ideeën heeft over de manier van compensatie en betrokkenheid van dorp of bewoners bij het compensatieplan.

Procedure

 • Je kunt het ontwerp Rijksinpassingsplan nu bekijken. Tot en met 3 augustus a.s. kan iedereen ‘een ieder’ een zienswijze tegen dit plan indienen. Iedereen mag een zienswijze indienen, je hoeft geen belanghebbende te zijn.
  Belanghebbenden (mensen die hinder krijgen van de nieuwe verbinding, vanuit hun woning uitkijken op de nieuwe verbinding) die een rechtsbijstandsverzekering hebben of lid zijn van een vakbond kunnen misschien juridische bijstand krijgen voor het indienen van een zienswijze en de verdere procedure.
 • Daarna moet het ministerie van EZ alle ingediende zienswijzen beoordelen: het ministerie maakt een zienswijzennota.
 • Ondertussen dient de provincie een concreet plan in bij het ministerie van EZ voor natuurcompensatie en landschapscompensatie. Deze plannen worden bij het Rijksinpassingsplan gevoegd.
 • Als de minister van plan is zijn plan door te zetten, moet hij vervolgens het ontwerpplan met de nota indienen bij de Tweede Kamer.
 • De Tweede Kamer krijgt een maand de tijd om te reageren. Reageert de Tweede Kamer niet, dan stemt de Tweede Kamer in met het plan.
 • De minister besluit tot vaststelling van het plan.
 • Het vastgestelde plan wordt 6 weken ter visie gelegd. Gedurende die tijd kunnen belanghebbenden (dus niet meer ‘een ieder’, maar alleen belanghebbenden) die tegen het ontwerpplan een zienswijze hebben ingediend, beroep instellen bij de Raad van State.
 • Er volgt een zitting in Den Haag.
 • De Raad van State hoort binnen 6 maanden uitspraak te doen, maar haalt dat meestal niet. Tegen de uitspraak van de Raad van State staat geen beroep open.

Wat ligt er nu ter inzage?
Op de volgende websites is informatie te vinden over de stukken die ter inzage liggen.

En op de volgende website kun je de stukken die ter inzage liggen downloaden.

Algemene informatie: http://www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl/

Achtergrond
Recentelijk interview met werkgroep Sauwerd/Wetsinge 380Kv (werkgroep onder dorpsbelangen Sauwerd) in de Ommelander Courant (jpg)
Bericht NMF Groningen half december http://nmfgroningen.nl/nieuws/grote-steun-tweede-kamer-beter-380-kv-hoogspanningstrace/

Deze informatie op een rijtje met dank aan de Natuur en Milieufederatie Groningen.