Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Groningen verdient betere 380kVoltverbinding, vandaag laatste dag indienen zienswijze

Donderdag, 3 augustus 2017

Alleen vandaag kun je nog een zienswijze indienen m.b.t. de plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Eemshaven –Vierverlaten/Groningen. Gister heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen deze zienswijze (pdf, 75 pagina’s) ingediend namens een flink aantal andere organisaties, waaronder wij, een aantal dorpsbelangen, en bewoners. Niet alleen gericht aan de direct betrokken instanties met tig voor ons zwaarwegende redenen die onderbouwen waarom de plannen alsnog herzien moeten en kunnen worden, ook met een oproep aan onze eigen overheden.
Wil je zelf nog een zienswijze indienen of wil je onze zienswijze ondersteunen, gebruik dan dit digitale reactieformulier. Dit formulier staat de website van Bureau Energieprojecten van EZ/RVO, hier ook meer info over de procedure en link stukken. Dit bericht van ons van begin juli geeft misschien nog wat snelle achtergrondinfo, opgesteld met dank aan NMG Groningen.

Uit de inleiding van onze zienswijze: ‘Het in 2008, zonder overleg met de betrokkenen, door u aangewezen tracé is inmiddels volkomen achterhaald. Het tracé is bovendien zeer schadelijk voor het oude weidse Groningse cultuurlandschap, voor de leefbaarheid van een aantal kleine historische dorpen en voor de belangrijkste weidevogelgebieden van de provincie. (…) En het kan beter: door betrokken maatschappelijke organisaties, maar ook door de provincie en de betrokken gemeenten, zijn verschillende goede alternatieven aangedragen.
Wij roepen u op alsnog een andere weg in te slaan. Groningen verdient beter! (…) In deze zienswijze roepen wij u opnieuw op: help verdere achteruitgang te voorkomen, geef Groningen een toekomst. Stel dit Rijksinpassingsplan niet vast, maar werk samen met lokale bestuurders, bevolking en betrokkenen aan een nieuw, minder schadelijk tracé voor de 380 kV Eemshaven – Vierverlaten. Omdat het kan!’

Lees hier de Zienswijze

Contactpersoon:
Erik de Waal, beleidsmedewerker Groene Ruimte, NMF Groningen (050) 2085 007 e.dewaal@nmfgroningen.nl