Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Symposium Ulrum 2034: ‘Krimp gaf ons de ruimte’

Maandag, 22 mei 2017

Op dinsdag 30 mei aanstaande organiseert Stichting Ulrum 2034 een Symposium, ter afsluiting van het project Ulrum 2034, in het kader van het Actieprogramma Werk Leefbaarheid Energie (WLE).
Dit symposium vindt plaats in het Ontmoetingscentrum (Schapenweg 4, Ulrum) en start om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Het dagvoorzitterschap is in handen van de Groningse caberetier Arno van der Heyden.

Krimp gaf ons de ruimte
Ulrum kreeg meer dan andere dorpen te maken met het verlies van voorzieningen en openbare functies. Om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren kreeg Ulrum vanuit het actieprogramma WLE een bedrag van anderhalf miljoen euro. Als dorp, in samenwerking met verschillende partijen heeft Ulrum deze kans gekregen, aangepakt en benut om verschillende projecten te ontwikkelen die de leefbaarheid ten goede kwamen.

Programma
Tijdens dit Symposium deelt Stichting Ulrum 2034 samen met de betrokken samenwerkingspartners de lessen die we met elkaar hebben geleerd. Deze geleerde lessen worden belicht vanuit verschillende perspectieven, zoals Gemeente De Marne, Woningstichting Wierden & Borgen en de Provincie Groningen. Daarnaast is het project ook op de voet gevolgd vanuit onderwijs en wetenschap, zoals de Universiteit van Wageningen en Rijksuniversiteit Groningen. Ook vanuit dit perspectief worden ervaringen en bevindingen gedeeld.
In het tweede gedeelte kunnen bezoekers door middel van een dorpswandeling de projecten bekijken en meemaken. Bij ieder project staan leden van de werkgroepen, samen met betrokken professionals klaar om hierover te vertellen.
Na afloop van de dorpswandeling is er gelegenheid tot het delen van ervaringen onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden
U kunt zich voor het Symposium aanmelden via de mail: w.j.noorda@kpnplanet.nl