Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?
Selecteer
Vraagbaak
Inspiratie
Ondersteuning en advies
Invloed en belangen
Thema-avonden en excursies
Netwerk
Wegwijs bij fondsen en subsidies
Collectieve ledenvoordelen
Lid worden
Gemeenten en Samenwerkingspartners
Wat kunnen wij voor jou doen?

Wegwijs bij fondsen en subsidies

Bij het ontwikkelen van bewonersinitiatieven komt natuurlijk ook financiering om de hoek kijken. De gemeente draagt misschien wel bij – informeer daar dus zeker – maar vaak moet je via andere bronnen meer middelen vergaren. Via fondsenwerving bijvoorbeeld. In de flyer over fondsenwerving die voortkwam uit het project ‘Samen Actief in het Groene Westerkwartier’ staan een aantal fondsen op een rijtje. Er zijn nog veel meer!

Een paar belangrijke adviezen zijn:

 • Begin op tijd, een goede voorbereiding is belangrijk!
 • Inventariseer welke fondsen en sponsoren ‘passen’ bij je idee of project.
 • Bouw een goede relatie op met de geldverstrekker. Die kan bij een volgende aanvraag van pas komen.
 • Samen sta je sterk. Hoe meer draagvlak hoe beter.

Enkele fondsen binnen de provincie Groningen die Groninger Dorpen van dichtbij kent zijn: Loket Leve(n)de dorpen in het Westerkwartier, Loket Leefbaarheid in de aardbevingsgemeenten, het provinciaal Leefbaarheidsfonds en LEADER Oost-Groningen.
Schroom niet om ons te laten meedenken of meehelpen in de voorbereiding.

Enkele andere fondsen zijn:

 • Het J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds verleent bijdragen aan sociale en culturele noden in de provincie Groningen. Dit omvat een breed scala van activiteiten. Bijvoorbeeld van jubilea van koor- en muziekgezelschappen met speciale feestconcerten, Groningana (boeken), bijzondere theater-projecten, erfgoed-educatie in regionaal verband, renovaties van dorpshuizen en jeugdcentra, tot restauraties van monumenten, zoals kerken, molens, borgen en andere bijzondere objecten.
 • VSB-fonds Iedereen doet mee!
 • Oranje Fonds Voor sociale initiatieven. Met onder andere ook steun voor kleinere initiatieven via NL Doet en Burendag
 • NAM voor initiatieven ter ondersteuning van Leefbaarheid.
 • Cultuurfondsen zijn: Prins Bernhard CultuurfondsCultuurfonds Groningen en het Ben Remkes Cultuurfonds
 • Sobrietas staat voor mensen die samen werken aan een duurzame, leefbare samenleving waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen. Sobrietas ondersteunt projecten die in materiële, sociale en/of geestelijke zin bijdragen aan een duurzame (dorps)samenleving.
 • Je plaatselijke Rabobank, zie bijvoorbeeld voor Noord-Groningen, Noordenveld-West Groningen
 • Programma Elk Dorp een Duurzaam Dak Ondersteuning voor een duurzame ontmoetingsplek in ieder dorp in de negen aardbevingsgemeenten!
 • Kansfonds Geven om een ander. Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.
 • Emmaplein Foundation Het doel van de stichting is het doen van uitkeringen aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de ruimste zin des woords. Bij het doen van uitkeringen kan het bestuur rekening houden met de speciale band die bestaat tussen de Emmaplein Foundation en Noord-Nederland.
 • Aan een speciale streek of gebied gekoppelde fondsen, zoals: Gebiedsfonds Westerkwartier
 • Fonds21 Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.
 • Leefbaarheidsbudgetten woningbouwcorporaties, informeer bij de woningcorporatie die actief is in jouw gebied. Bijvoorbeeld: Wold en Waard Leefbaarheidsfonds
 • Stichting Doen Groen, sociaal & creatief. Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren.
 • Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij Impuls aan de leefomgeving.
 • Stichting Haëlla Al meer dan 45 jaar steunt de Haëlla Stichting solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen.
 • Jantje Beton Haal het kind naar buiten! Ruim 3,6 miljoen kinderen in ons land zijn voor buitenspelen aangewezen op speciaal daarvoor ingerichte speelplekken. Deze zijn vaak verouderd, saai, onveilig, moeilijk bereikbaar of niet afgestemd op de leeftijdscategorie. Gelukkig zijn er buurtbewoners, jeugdclubs, verenigingen, scholen en vooral kinderen die hier iets aan willen doen. Jantje Beton ondersteunt hen bij het realiseren van plannen met voorlichting en een financiële bijdrage. Voorwaarde voor het verstrekken van deze subsidie is dat kinderen een actieve rol hebben.
 • Stichting Madurodam Steunfonds De Stichting Madurodam Steunfonds (SMS), onderdeel van de Madurodam-groep, werd 31 maart 1995 opgericht. De statutaire doelstelling van SMS is het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren.
 • Fonds voor ouderen, stichting RCOAK Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in hofje ‘Liefde is het Fondament’, aan de Keizersgracht te Amsterdam. Wij ondersteunen uit de opbrengst van ons vermogen initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.
 • M.O.A.C. Gravin van Bylandt stichting Biedt financiële steun aan rechtspersonen welke het algemene belang van mens en dier in Nederland beogen.