Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Actieve Dorpen Aanpak (ADA)

  Een goede samenwerking tussen bewoners, dorpsorganisaties en gemeenten is van cruciaal belang om zaken over en weer voor elkaar te krijgen. ADA bundelt ervaringen in een digitaal handboek, een stappenplan met aansprekende voorbeelden, zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden bij het opzetten van leefbaarheidsinitiatieven.

  ADA komt voort uit het project vanOnderen!, dat vooral gericht was op het delen van leerervaringen tussen dorpen, dorpsbewoners en overheden met betrekking tot de versterkingsproblematiek.
  Binnen ADA vindt een verbreding van thema’s plaats, maar ook voortzetting van het doel om ervaringen te delen ten gunste van de leefbaarheid op het platteland.

  Dankzij een bijdrage van het ministerie van BZK, aangevuld met een toezegging vanuit het Bestuursakkoord (Versterkingsoverleg Groningen) in november jl., werkt Groninger Dorpen aan dit handboek. Het handboek wordt als website uitgeven en gelanceerd op donderdag 28 oktober 2021, tijdens de Groninger Dorpendag compact.

  — SAVE THE DATE —
  donderdag 28 oktober, einde middag
  Groninger Dorpendag compact
  KunstKerk Hogeland, Warffum

  Met een interactieve tafelsessie & een informele nazit
  Deels FYSIEK, maar ook ONLINE
  (De definitieve uitnodiging volgt later.)

  Na de ADA-lancering: ADA on tour
  Leerervaringen, adviezen en suggesties van de website worden tijdens de lancering maar ook zeker na de lancering tijdens een dorpentour langs alle gemeentes met dorpsorganisaties, dorpsbewoners en gemeenten met elkaar uitgewisseld. Hoe kunnen we samen de leefbaarheid in ons prachtige Groningen een positieve prikkel geven en de Actieve Dorpen Aanpak wortel laten schieten?

  ADA-website een groeimodel
  Oproep: ook nieuwe en toekomstige projecten mogen zich melden op de ADA-website en zo bijdragen aan het verdiepen en verbreden van de Actieve Dorpen Aanpak. Onderlinge ervaringen delen en leren door te doen is wat de ADA-website wil faciliteren. Je bent van harte uitgenodigd!