Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Presentatie concept vanOnderen

De datum voor de volgende bijeenkomst van vanOnderen staat vast en wij willen jullie nadrukkelijk vragen hierbij aanwezig te zijn!

Ken je andere bewoners die zich hard maken voor hun dorp/ wijk en die ook de noodzaak zien van een steviger beweging vanOnderen, of die behoefte hebben aan uitwisseling met andere dorpen hierover, voel je vrij deze uitnodiging door te sturen.

Bijeenkomst vanOnderen:

Op woensdag 22 januari van 17.30-ca 21.30 uur

in de Raadzaal Ten Boer, Hendrik Westerstraat 24

Vanaf 17.30 uur staat een eenvoudige maaltijd klaar. Kom gezellig mee-eten als je kunt! Het programma begint om 19.00uur.

Hier kun je je direct aanmelden  (via info@groningerdorpen.nl), geef het dan ook aan als je wilt mee-eten. Wil je je aanmelden vóór 15 januari?

Waarom is deze bijeenkomst belangrijk?

Jullie weten dat wij werken aan een boekje van vanOnderen om deze beweging vanuit de dorpen een flinke impuls te geven: bewustzijn van mogelijkheden en voorbeelden als steun en stimulans voor andere bewoners(groepen). Het boekje wordt ook een appel aan de overheden, hoe zou het anders moeten volgens ons? We werken er naartoe dat we op 22 januari met jullie het concept kunnen delen om hier dan met elkaar over in gesprek te gaan. Met jullie de punten op de i te zetten, het laatste nieuws met elkaar uitwisselen en het samen te hebben over de planning en nodige volgende stappen.

Oproep

We hebben het schrijfteam van het boekje uitgebreid met Louis Stiller (https://louisstiller.nl/) en Maartje ter Veen (http://www.studiomarcha.nl/). Louis en Maartje helpen ons met structureren, een stevig en duidelijk, goed leesbaar verhaal neer te zetten met context, tijdlijnen, voorbeelden hoe het anders – hoe het vanOnderen kan en wat daarvoor nodig is. Met een aantal van jullie hebben we inmiddels een heel waardevolle interviewbijeenkomst achter de rug. Dank daarvoor!

Aan jullie allemaal de volgende vraag:

Ben je betrokken bij, weet je van een initiatief waarvan je weet dat dat andere Groningers kan inspireren, heb je daar tekst/ documenten/ beeld van? We vinden het erg fijn als je de moeite wilt nemen dat zo gauw mogelijk te mailen aan Louis (lstiller@xs4all.nl) en mij c.c. (m.kiep@groningerdorpen.nl). Stuur zoveel mogelijk dorpsvisies, rapporten, plannen van aanpak-samenwerkingsovereenkomsten, artikelen in dorpsbladen en websites naar ons op! Bij meer dan 7 Mb aan documenten graag via bijvoorbeeld wetransfer.com.

In het boekje willen wij graag nog wat meer voorbeelden noemen in de volle breedte van bewonersinitiatieven en leefbaarheid:  individuele initiatieven, van een gemeenschap, met meerdere dorpen samen. Echt vanuit bewoners, toekomstgericht. De vraag: waar ben je trots op wat je zelf bereikt hebt – interpreteer dit breed. Heb je initiatief genomen maar ben je onderweg allerlei dingen tegengekomen die succes in de weg stonden of juist daarbij hielpen, ook die horen we graag.

Het verslag van de vorige bijeenkomst vind je trouwens hier op onze website.