• Woensdag 5 juni 2024

  Instructie Verantwoord Alcoholschenken

  Op woensdagavond 5 juni vindt in Dorpshuis d’Oale School in Ter Apelkanaal een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers plaats. Gratis voor leden van Groninger Dorpen.

  Alcoholwet

  De IVA is een instructie voor barvrijwilligers zoals bedoeld in de Alcoholwet. Na deelname ontvangen de deelnemers een certificaat en kunnen zij zich bij het buurt- of dorpshuis laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger.

  Tijdens de IVA komen de risico’s van alcohol ter sprake en leert de barvrijwilliger het nodige over relevante wetten en regels. Ook wordt aandacht besteedt aan hoe in de praktijk om te gaan met lastige situaties die zich rondom drank kunnen voordoen in uw buurthuis.

  Een goed geïnstrueerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol in het buurt- of dorpshuis. In tegenstelling tot de reguliere horeca hoeft op deze wijze niet altijd een leidinggevende in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne aanwezig te zijn.

  Deze uitzondering heeft de wetgever gemaakt voor vrijwilligersorganisaties omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de aanwezigheidseis van een leidinggevende.

  De wettelijke minimumleeftijd voor een barvrijwilliger is 16 jaar.

  Er kunnen maximaal 30 barvrijwilligers deelnemen aan de instructie.

  Programma IVA 5 juni

  19.45                                    zaal open

  20.00-21.00h                      kennis alcohol en drank- en horecawet

  21.00-21.15h                        pauze

  21.15-22.00h                       de praktijk

  22.00-22.30h                     uitreiking certificaat en ruimte voor napraten

  Adres:

  Dorpshuis d’Oale School

  Oost 79

  9563 RD Ter Apelkanaal

  Je kunt je aanmelden door te mailen met p.knol@groningerdorpen.nl.

  Van de deelnemers hebben we nodig: naam, geboortedatum en geboorteplaats, deze komen op het IVA certificaat te staan die deelnemers ontvangen.