• Donderdag 25 april 2024

  Leersessie Samen op weg naar een toekomstige rookvrije generatie

  Rookvrij opgroeien in Groningen
  Een manier om het roken te ontmoedigen, is door te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Het opgroeien in een omgeving die vrij is van rook en tabak helpt kinderen en jongeren om minder snel in de verleiding te komen om te gaan roken. Een stap in deze richting is het invoeren van rookverboden op bijvoorbeeld schoolpleinen of het ondersteunen van initiatieven die streven naar een generatie die vrij is van roken. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom jongeren wel of niet roken en hoe zij aankijken tegen rookverboden, voert LEGrO samen met gemeenten gesprekken met jongeren in verschillende wijken van de
  gemeenten Pekela, Midden-Groningen en Westerwolde.

  Hoe ervaren jongeren rookverboden? En wat kunnen gemeenten, organisaties en inwoners doen aan een toekomstige rookvrije generatie, om kinderen rookvrij op te laten groeien? Ervaringsverhalen van jongeren, inbreng van Jan van der Tuin (Stichting Rookvrije Generatie Midden-Groningen) en meer, vormen onderdeel van het programma.

  Voor wie is deze leersessie
  De leersessie wordt georganiseerd voor (beleids)ambtenaren van Groninger gemeenten, BOA’s, leerplichtambtenaren, jongerenwerkers, jongeren, sporthalbeheerders, badmeesters en alle andere professionals en actieve inwoners die zich interesseren voor dit thema. Tijdens de leersessie voeren we met elkaar het gesprek over kansen en mogelijkheden om samen te werken aan een toekomstige rookvrije generatie.

  Locatie, tijd en programma
  De leersessie vindt plaats van 13.00 – 16.00 uur in MFC de Binding, Sportlaan 4, Oude Pekela.
  13.00 uur Inloop
  13.15 uur Aftrap bijeenkomst
  13.30 uur Terugkoppeling resultaten gesprekken jongeren
  14.00 uur Dialoog met jongeren, jongerenwerkers en Jan van der Tuin
  14.20 uur Korte pauze
  14.30 uur Dialoog in deelsessies ‘kansen aangrijpen’
  15.30 uur Samenbrengen dialoog: Hoe werken we samen?
  15.50 uur Leerervaringen Aletta Advies en afronding

  Aanmelden?
  Wil je meedoen aan de leersessie ‘Samen op weg naar een toekomstige rookvrije generatie’?
  Meld je dan voor 18 april aan via onderstaande button:

  [Foto: Stella Dekker Fotografie]