Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

SamenSterker! Wij gaan voor ons dorp!

Mensen van dorpsbelangen en dorps-/wijkwerkgroepen, wij nodigen jullie van harte uit voor onze eerste SamenSterker!-bijeenkomst met stamppot, op donderdag 28 maart in Krewerd.
Dit is de eerste van een serie uitwisselingsmomenten dit jaar waar Groninger Dorpen en het Groninger Gasberaad het initiatief voor hebben genomen. De bedoeling is om plek en moment voor ontmoeting en uitwisseling te bieden voor bewoners die zich inzetten voor hun dorp, of wijk in weerwil van alle gevolgen van gaswinning. Uitwisseling over eigen ideeën en initiatieven, manieren ergens mee om te gaan. Inspiratie en vliegwieleffect hoe zelf regie te pakken. Lekkere stamppot en snuggere Groningse dorpenmensen. De aftrap vindt plaats in Krewerd.

Programma

  • 17.30 uur: Dorpshuis is open, inloop
  • 18.00 uur: Welkom namens ons, aftrap programma en op een geschikt moment aan de stamppot.
    • Korte presentatie over actuele ontwikkelingen met aandachtspunten voor dorpen.
    • Tom Roggema en Frits Postema uit Krewerd vertellen hoe ze vechten voor de toekomst van hun dorp en mededorpsgenoten, waar versterking ook aan de orde is. Over Dorpsbelangen Krewerd, het Experiment Krewerd en de Coöperatie Krewerd in oprichting. Over hoe ze zelf, met anderen waaronder ook de gemeente optrekken.
    • Volop ruimte voor uitwisseling hierover maar ook om iets vanuit je eigen dorp onder de aandacht te brengen.
  • Tegen 19.30 uur: afronding en vervolg: wat neem je mee terug, wat heb je nodig? En, hoe is de stamppot bevallen, suggesties voor volgende keren?
  • Het dorpshuis is langer open voor wie nog wil napraten.

Praktisch
Aanmelden is nodig en kan tot en met 25 maart via a.scherff@groningerdorpen.nl of 050-3062900 onder vermelding van het aantal geïnteresseerden en contactgegevens. Zonder aanmelden kunnen we voldoende stamppot niet garanderen en er is een maximum aantal plaatsen. Er zijn geen kosten voor aanwezigen.

Locatie: Dorpshuis Kredo. Holwierderweg 26 Krewerd.