Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Excursie ‘Langs Zorgzame Dorpen’

Ruim 130 dorpen in Groningen organiseren met en voor dorpsgenoten, een zorgzaam bewonersinitiatief. Dit doen ze om hun dorp leefbaar te houden voor iedereen. Veur mekoar, mit mekoar!
Meer informatie hierover vind je op de website van het netwerk Zorgzame Dorpen Groningen.
In 2016 hebben we een excursie georganiseerd langs zorgzame dorpen voor onze leden en achterban (dorpen). Destijds een volle bus met ruim 50 deelnemers!

Op zaterdag 18 april a.s. gaan we opnieuw een excursie organiseren: Langs Zorgzame Dorpen.
Samen bezoeken we 3 zorgzame dorpen:

Middelstum – Dorpscoöperatie MiddelSoam
De inwoners willen het voormalige woonzorgcentrum Hippolytushoes graag behouden voor het dorp, met zorgfunctie. De Dorpscoöperatie zet zich hiervoor in. Middelstum heeft een sterk vrijwilligersnetwerk, dorpsgenoten kunnen voor vraag en aanbod terecht bij het Dorpsloket. Daarnaast worden er allerlei dorpse activiteiten georganiseerd.

Wagenborgen – Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen & Dorpsondersteuner
Het vrijwilligersnetwerk (VNW)  in Wagenborgen zet zich in voor de levenskwaliteit van kwetsbare inwoners, met name ouderen en mantelzorgers. Iedereen draagt een steentje bij. De aanleunwoningen van het inmiddels gesloten woonzorgcentrum bestaan nog. Daar vinden veel activiteiten plaats, zoals samen koken, handwerken en sjoelen. De Dorpsondersteuner heeft in Wagenborgen een belangrijke taak om de vrijwilligers te ondersteunen en aan te sturen. En dat lukt!

Kolham – Lang Leve Kolham 
Samen met dorpsbelangen en het dorpshuis hebben initiatiefnemers een prachtig onderzoek gedaan in het eigen dorp, naar ouder worden in combinatie met welbevinden, zorg en wonen. Hieruit is Lang Leve Kolham ontstaan, met drie doelen: het organiseren van activiteiten, het inrichten van een Dorpsloket en het levenssloopgeschikt maken van  particuliere woningen stimuleren, maar ook een eigen, veilige woonvorm bouwen in het dorp.

Programma

10.00 uur          Vertrek in bus vanaf Kardinge
10.30 uur          Aankomst zorgzaam dorp Middelstum (gemeente Loppersum) – Dorpscoöperatie MiddelSoam
12.00 uur          Vertrek
12.30 uur          Aankomst zorgzaam dorp Wagenborgen (gemeente Delfzijl) – Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen
14.00 uur          Vertrek
14.15 uur          Aankomst zorgzaam dorp Kolham (gemeente Midden Groningen) – Lang Leve Kolham
15.45 uur          Vertrek
16.00 uur          Kardinge

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.

Tot snel – Mit Zörgsoame Dörp’n Grunn, op pad!