• Dinsdag 9 april 2024

  Themabijeenkomst Goed Bestuur van Groninger Dorpen

  Themabijeenkomst: Goed Bestuur (WBTR en vertrouwenspersoon)

  Als bestuurder van een vereniging of stichting word je regelmatig geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken en nieuwe wet- en regelgeving. Op deze themabijeenkomst pakken we twee onderwerpen bij de kop die te maken hebben met goed bestuur.

  Vertrouwenspersoon

  Het is belangrijk om als vrijwilligersorganisatie ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Dat kan onder meer door het opstellen van omgangs- en gedragsregels en het aanstellen van een vertrouwenspersoon waar mensen terecht kunnen met vragen en zorgen. Groninger Dorpen heeft voor haar leden een vertrouwenspersoon beschikbaar gesteld. Vertrouwenspersoon Co Stehouwer komt vertellen hoe je met dit onderwerp om kan gaan.

  Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  In 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Het doel van de wet is om de kwaliteit van besturen van verenigingen en stichtingen te verbeteren en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten te voorkomen. Organisaties doen er verstandig aan om de afspraken die ze hierover hebben gemaakt vast te leggen. Jurist Ernst Jeuring komt vertellen wat van een bestuur van een stichting of vereniging wordt verwacht.

  Workshop

  Op deze themabijeenkomst Goed Bestuur worden beide onderwerpen als workshop aangeboden.

  Daarnaast zijn ook medewerkers van de subsidieregeling Loket Leefbaarheid aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Handig wanneer je al met idee├źn voor een aanvraag rondloopt.

  Datum: dinsdag 9 april
  Tijd: 19:30 – 22:00
  Locatie: Dorpshuis De Klabbe, Pluvierstraat 11, 9607 RJ Foxhol