• Donderdag 21 maart 2024

  Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

  DUMAVA gaat opnieuw open

  De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om een conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. Een aanvraag indienen kan vanaf 3 juni 2024.

  Subsidieplafond

  Het subsidieplafond is vastgesteld op € 237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met € 150 miljoen. Daarmee is loting niet nodig is.

  Publicatie gewijzigde regeling

  De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant. Staatscourant 2024, 5509 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

  De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen.

  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd is naar € 1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt. Hier vind je de laatste maatregelenlijst Maatregelenlijst-DUMAVA-2024.pdf (rvo.nl)

  Webinar 21 maart 2024

  Op 21 maart organiseert Ondernemend Nederland een webinar om je te informeren over het aanvraagproces.

  Aanmelden kan via deze link : Webinar Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) 

  Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland