Cultuur, natuur en landschap

Het Groningse land is om trots op te zijn. De cultuur van Groningers en de leefbaarheid van het Groningse platteland hangen sterk samen met de Groningse (streek)identiteit en het evenwicht tussen de ruimtelijke kwaliteiten en het gebruik en waardering ervan.

Wij vervullen graag een brugfunctie en makelaarsrol tussen dorpen, overheden en verschillende organisaties zoals de Landschapsbeheer Groningen, agrarische en boer-burgerorganisaties, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Stichting het Groninger Landschap, Natuurmonumenten, St. Oude Groninger Kerken, Marketing Groningen, Routebureau Groningen, Libau, RHC Groninger Archieven, Centrum Groninger Taal & Cultuur, Noorderbreedte.

In het verleden hebben wij routes ontwikkeld met dorpen. Een deel van deze routes is digitaal beschikbaar. Je vindt ze hier.

Op de site van Landschapsbeheer Groningen vind je informatie over vele bewonersinitiatieven in het groen. Veel kennis en ervaring hier over beheer en onderhoud met vrijwilligers en financieringsmogelijkheden.  

Een aantal algemene tips voor dorpen over (al in beeld gebrachte) kwaliteiten in je dorp en omgeving, en het tastbaar maken van de waardering hiervan door bewoners:

  • Gereedschapskist Typisch Gronings: als je als dorp met alle bewoners individueel en samen op een laagdrempelige en creatieve manier wilt ontdekken wat voor jullie Typisch-jullie-dorps is.
  • Het interactieve document ‘Dorpen in Groningen: Ontdek je dorp en ontwikkel het samen verder; Handleiding voor iedere dorpsmaker die aan de toekomst van de Groninger dorpen werkt.’
  • De provinciale Kwaliteitsgids Groningen: De Kwaliteitsgids wil iedereen die zich bezighoudt met erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap (ERL) inspireren. Door kennis te delen en handreikingen te bieden bij kleine en grotere ruimtelijke ontwikkelingen met tips voor proces en ontwerp, advies bij ruimtelijke ontwikkeling en verschillende voorbeeldprojecten en visies.
  • Neem gerust contact met ons op bij vragen of zoektocht naar bijvoorbeeld voorbeelden.