Dorpshuizen en zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een interessante investering. Door te investeren in zonnepanelen kun je groen stroom gebruiken in je dorpshuis en verbeter je de exploitatie. Hoe eerder je zonnepanelen op je dak legt, hoe beter. De salderingsregeling wordt namelijk afgebouwd en daardoor wordt de terugverdientijd hoger. Maar zonnepanelen zijn altijd een goed idee want je verdient ze nog steeds ruim terug binnen de levensduur van de panelen.

Veel dorpshuizen hebben al zonnepanelen geïnstalleerd en kunnen de opgewekte stroom verrekenen met het verbruik. Het kabinet wil de salderingsregeling vanaf 2025 tot 2031 afbouwen. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit die zij op dat moment niet gebruiken en terugleveren aan het elektriciteitsnet, wegstrepen tegen hun eigen verbruik. In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. De Eerste Kamer moet hierover nog beslissen. Als de Eerste Kamer instemt, gaat de afbouw van de salderingsregeling in.

In 2025 en 2026 kan nog 64% van de opgewekte energie worden gesaldeerd, daarna wordt dit jaarlijks met 9% verminderd. In 2030 is het laatste jaar waarin nog kan worden gesaldeerd, namelijk voor 28%, en in 2031 wordt de salderingsregeling volledig afgeschaft.

Vergoeding voor terugleveren elektriciteit
In het wetsvoorstel staat dat eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor elektriciteit die ze niet kunnen salderen. Tot 2027 is dit minimaal 80% van het leveringstarief dat de eigenaar van de zonnepanelen heeft afgesproken met de energieleverancier, exclusief belastingen en heffingen. Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie van de wet in het Staatsblad. Vanaf 2027 stelt de minister iedere 2 jaar de vergoeding vast die energieleveranciers hun klanten minimaal moeten geven voor elektriciteit die zij niet kunnen salderen. Dit gebeurt op basis van advies van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Investeren in zonnepanelen blijft interessant
Het kabinet wil de salderingsregeling afbouwen, omdat het ook zonder deze regeling interessant blijft om zonnepanelen te kopen. Zonnepanelen zijn namelijk steeds goedkoper en efficiënter. Ook zonder de salderingsregeling verdienen zonnepanelen zich snel terug. Onderzoek van TNO laat zien dat dit binnen 7 jaar is, en zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee.