Dorpsvisies

Met een dorpsvisie stellen dorpsbewoners de gewenste ontwikkelingen vast voor de leefbaarheid van hun dorp en omgeving. Wensen en ideeën worden verzameld en op papier gezet of op een andere manier verspreid. Hierbij hoort ook een praktisch plan van aanpak.

In de loop van de jaren zijn er al veel dorpsvisies ontwikkeld en nog steeds is het voor veel dorpen een belangrijk document. Waarom een dorp aan een dorpsvisie begint verschilt. Het kan gestimuleerd worden vanuit de gemeente of er kan een landschappelijke, ruimtelijke of maatschappelijke actualiteit aan ten grondslag liggen. Soms wil je als dorp gewoon een gezamenlijke rode draad hebben die de samenwerking en initiatieven aanjaagt.

Wil je dat er in jouw dorp een dorpsvisie wordt ontwikkeld?

Groninger Dorpen is één van de organisaties die dorpen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van een dorpsvisie. Wij zetten vooral in op een zo’n breed en open mogelijke dorpsdiscussie, ook om de betrokkenheid en samenwerking bij de uitvoering alvast een stimulans te geven. Neem contact op met collega Nienke Vellema als je nieuwgierig bent naar onze mogelijkheden of andere vragen hebt.

Naast onze meest gebruikte methodiek ‘Keukentafel-aanpak’ hebben we ook een aantal varianten daarop ontwikkeld. De keuze voor een aanpak komt altijd in overleg tot stand. Maar is er een inhoudelijke vraag waar een andere organisatie meer gespecialiseerd in is, dan zullen wij je graag doorverwijzen of eventueel het traject in samenwerking aanbieden.

Groninger Dorpen voert de begeleiding van dorpsvisie uit als projectactiviteit. Dus dorpen, ook ledendorpen, moeten financiering zoeken voor de ontwikkelkosten van een dorpsvisie.

Enkele goede voorbeelden van dorpsvisies die onder onze begeleiding tot stand zijn gekomen, zijn:

Dorpsvisie Aduard

Aduard heeft in 2015 een dorpsvisie gemaakt. Het is het resultaat van gesprekken met vele dorpsbewoners van alle leeftijden, op initiatief van Dorpsbelangen Aduard. Aduard: veelzijdig dorp met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst!

Dorpsvisie Zuidwolde

De dorpsvisie 2016-2026 moet een aanzet geven tot de uitvoering van ideeën door de bewoners zélf, samen met organisaties die daarbij ondersteuning kunnen verlenen (VGD, GREK, gemeente etc.). Dat doel lijkt bij het verschijnen van dit stuk al voor een belangrijk deel bereikt te zijn.

Dorpsvisie Noordwijk/Lucaswolde

Hoe willen wij nu zo lekker mogelijk leven in onze dorpen? Met deze vraag in gedachten is een groep inwoners aan de slag gegaan. Zij hebben in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen en verschillende belangstellenden een vernieuwde dorpsvisie ontwikkeld. Dit was ook hoog tijd, want onze vorige dorpsvisie was flink verouderd.