Een manifest voor toekomstbestendige dorpen – Westerkwartier

Op donderdag 21 maart 2019, vond in MFC De Meeden in Aduard de feestelijke slotbijeenkomst plaats van het project ‘Manifest toekomstbestendige dorpen’. Dit project was geïnitieerd door de raad van de voormalige gemeente Zuidhorn en bedoeld om de overdracht van de samenwerking met de dorpen na de gemeentelijke herindeling soepel te laten verlopen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerkwartier nam gisteravond het eerste exemplaar van de verzamelmap in ontvangst. De dorpen zijn trots!

Wat zijn dorpsmanifesten?
In dorpsmanifesten zetten de dorpen hun visie op de toekomst van het dorp helder en compact uiteen. De manifesten staan vol met plannen voor de toekomst maar ook met ideeën over hoe dorpen de uitvoering willen oppakken. Het is een mooie basis voor een goede samenwerking met de gemeente.

Samen aanpakken
De manifesten zijn van èn voor de dorpsbewoners. Zij hebben onder regie van de plaatselijke dorpsbelangenvereniging hun inbreng geleverd. Per deelnemend dorp zorgde Groninger Dorpen voor procesbegeleiding op maat. Buro Broek & Buuren Betekenisvolle evenementen stelde Arno van der Heyden beschikbaar voor het leiden van een feestelijke en inhoudelijke dorpsdiscussie.

Op YouTube Groninger Dorpen: samenvatting door Arno van der Heyden over de manifesten dorpen voormalige gemeente Zuidhorn.