Gaswinning en mijnbouwschade

Sinds de aardbeving van Huizinge in augustus 2012 is Groninger Dorpen volop actief bij leefbaarheidskwesties en vraagstukken in dorpen die samenhangen met de gevolgen van mijnbouw. Opkomen voor de belangen van en het zo goed mogelijk informeren van bewoners en hun gemeenschappen, verbinden waar nodig; daar zetten we op in.

De groeiende dorpenbeweging vanOnderen – die wij ondersteunen – is ontstaan vanuit reactie van dorpen op de gaswinningsproblematiek.
Heeft jouw dorp met versterking te maken? Het Gasberaad heeft een klankbordgroep opgericht van dorpen en wijken waar versterking speelt. Neem voor meer informatie contact op het Gasberaad.

We richtten het brede overleg Samenwerking MijnbouwSchade Groningen mee op en namen deel aan de Dialoogtafel. Tegenwoordig zijn we een van de organisaties verenigd in het Gasberaad. We waren bestuurlijk vertegenwoordigd binnen de maatschappelijke stuurgroep van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die plots ophield te bestaan en hopen dat er binnenkort duidelijkheid is over een nieuwe ‘governance’.

Twee van de Kansrijk Groningen-leefbaarheidsprogramma’s voor bewoners in een door overheden begrensd gebied, voerden wij uit. Met het Loket Leefbaarheid ondersteunden we bewonersinitiatieven en we hielpen dorpen mee te investeren in de duurzame ontmoetingsplek in het dorp (Elk Dorp Een Duurzaam Dak).

Nu met het Nationaal Programma Groningen (NPG), voeren wij het Loket Leefbaarheid uit. Kijk op de website voor de mogelijkheden en voor het gebied waarvoor de regeling geldt.
Informatie over het NPG vind je hier.

Onze contactpersonen:

Vertegenwoordiging in Gasberaad: Hilda Hoekstra
Begeleidingscommissie Gronings Perspectief: Hilda Hoekstra
Dorpen en Zorgprogramma, NPG/ Toukomst: Inge Zwerver

Informatie:

  • Wil je actueel nieuws volgen? De belangrijkste berichten delen wij via deze site en ons tweewekelijks Digitoal Nijsblad, met bijzondere aandacht voor onderwerpen die onze leden raken. We raden je aan om je aan te melden voor de nieuwsbrief van het Gasberaad.
  • Weet dat Stut-en-Steun, onafhankelijk steunpunt voor iedereen in Groningen die gevolgen ondervindt van mijnbouwschade, regelmatig inloopspreekuren in het gebied organiseert. Deze kondigt ze zelf aan maar ook via bijvoorbeeld de webagenda van het Groninger Gasberaad.
  • Wil je jouw verhaal kwijt? Denk dan ook aan de Geestelijke verzorgers in het aardbevingsgebied.