Netwerk dorpencontactfunctionarissen

Samen met de Vereniging Groninger Gemeenten organiseren wij 1 of 2 keer per jaar een bijeenkomst voor gemeentelijke dorpencontactfunctionarissen. Zij onderscheiden zich erg van hun collega’s doordat ze meer in contact staan met de bewoners van hun gemeente. Zij ervaren het nut en belang van meedenken en meebewegen aan den lijve.