Ondersteunen bij dorpen- en dorpshuizenoverleggen

Als in een gemeente de dorpen of dorpshuizen willen overleggen, kunnen wij dat kosteloos ondersteunen. We kunnen het overleg bijwonen, maar ook op inhoud of in de organisatie helpen.

Vaak gaat dit in afstemming met de gemeentelijke dorpencontactfunctionaris of ambtenaar op het terrein van dorpshuizenbeleid. Maar soms nemen de dorpen in een gemeente ook gewoon zelf het initiatief tot het ontmoeten van collega’s uit buurdorpen en is de gemeente niet perse vertegenwoordigd.

Heb je vragen of ideeën over een dorpshuizenoverleg in jouw gemeenten neem dan contact op met Pieter Knol, adviseur dorpshuizen. Voor vragen en ideeën over een dorpenoverleg met de andere Dorpsbelangenorganisaties uit je gemeente kun je bellen met Nienke Vellema.