Projecten in samenwerking met

Loket Leefbaarheid, Elk Dorp een Duurzaam Dak en Gasberaad zijn drie grote lopende projecten (2016). Ze zijn voortgekomen uit de problematiek van de mijnbouwschade. Andere projecten waar we in 2016 aan meewerkten, waren: Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts, Gebouw van Betekenis, Sterk Vrijwilligerswerk, Burgernabijheid en bewonersinitiatieven, Samen Actief in het groene Westerkwartier, Agenda voor de Veenkoloni├źn.

Het soort opdrachtgevers is zeer divers: NAM, NCG, provincie Groningen , gemeenten of dorpen (dorpsvisies, ZorgSaam Dorp). We werken samen met partners als LVKK, BOKD, Huis voor de Sport Groningen, Vereniging Groninger Gemeenten, Landschapsbeheer Groningen en CMO STAMM.