Vertegenwoordiging / expertise leefbaarheid platteland

Denken en werken vanuit de dorpen, is waar wij voor staan. Als vertegenwoordiger van de dorpen nemen we daarom soms deel aan klankbordgroepen, denktanken en/of… Zo mogelijk zoeken we openingen waarbij de dorpen zélf hun inbreng kunnen leveren. Dan bieden we dus ons ledennetwerk aan.

Enkele specialistische thema’s, denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het terrein van mijnbouwschade of breedband en het 5G-netwerk, maken we ons voldoende eigen om helder en duidelijk te kunnen overbrengen.