Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Instructie Verantwoord Alcoholschenken

  Groninger Dorpen verzorgt gratis voor de bij onze vereniging aangesloten dorps- en buurthuizen de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) voor barvrijwilligers. De IVA is een instructie voor barvrijwilligers zoals bedoeld in de Alcoholwet (art. 24). Na deelname kan de barvrijwilliger zich bij het buurt- of dorpshuis laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger. Deelnemers ontvangen een certificaat. Hiervoor hoeft geen examen afgelegd te worden. Ook het buurt- of dorpshuis ontvangt een certificaat met daarop de lijst van alle deelnemers.

  Tijdens de IVA komen de risico’s van alcohol ter sprake en leert de barvrijwilliger het nodige over relevante wetten en regels. Ook wordt aandacht besteedt aan hoe in de praktijk om te gaan met lastige situaties die zich rondom drank kunnen voordoen in uw buurt- of dorpshuis.

  Een goed geïnstrueerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol in uw buurt- of dorpshuis. In tegenstelling tot de reguliere horeca hoeft op deze wijze niet altijd een leidinggevende in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne aanwezig te zijn. Deze uitzondering heeft de wetgever gemaakt voor vrijwilligersorganisaties omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de aanwezigheidseis van een leidinggevende. De wettelijke minimumleeftijd voor een barvrijwilliger is 16 jaar. Aanbevolen wordt een minimumleeftijd van 18 te hanteren.

  Er kunnen maximaal 30 barvrijwilligers deelnemen aan de instructie. Meer informatie via p.knol@groningerdorpen.nl.