Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

    Wat kunnen wij voor jou doen?

    Ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

    Dorpshuizen kunnen vanuit het ontzorgingsprogramma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed ondersteuning en begeleiding krijgen bij de verduurzaming van hun gebouw. De provincie zet hiervoor onder andere een duurzaamheidscoach in die helpt bij het opstellen van een plan van aanpak en adviseert over hoe de duurzaamheidsmaatregelen gefinancierd kunnen worden. Daarnaast kan de duurzaamheidscoach helpen bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. De uitvoering van de maatregelen zelf wordt niet met dit programma gefinancierd. Meer informatie is te vinden op de site van de Provincie Groningen.

    Groninger Dorpen werk mee aan het ontzorgingsprogramma, onder meer door het organiseren van bijeenkomsten waar kennis en ervaringen uitgewisseld worden. Op 10 mei was er een bijeenkomst in Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. De verschillende presentaties die op deze avond zijn gegeven zijn hier te lezen: Presentatie duurzaamheidscoach 220510, Presentatie Syplon 220510, Presentatie Klimaatgroep Holland 220510, Presentatie DuMaVa 220510, Conceptregeling DuMaVa, Concept toelichting DuMaVa.