Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

  DUMAVA is een tegemoetkoming in de kosten om te verduurzamen

  Let op: de eerste tranche is overtekend. De 2e tranche start in januari 2024. Mocht dit naar voren worden gehaald dan laten we dat weten in onze digitale nieuwsbrief.

  De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. U kunt subsidie krijgen voor energie-advies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een groen dak, groene gevel of muur
  • HR-glas
  • Isolatie voor dak, gevel, spouw en vloer
  • Warmtepomp(boiler)
  • Warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
  • LED-verlichting
  • Zonnecollectoren
  • PV[T]-panelen
  • Zoutwaterbatterij
  • Infraroodverwarmingspanelen

  De volledige maatregelenlijst is te vinden op de site van RVO. De subsidie is 30% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten €16.666 zijn.

  De regeling is interessant voor buurt- en dorpshuizen

  Je valt binnen de regeling als het vastgoed eigendom is van een gemeenschappelijke instelling binnen een aantal sectoren. Een daarvan is “Overige gebouwen met een publieksfunctie” Hieronder vallen een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Buurt- en dorpshuizen hebben vaak de codes 88.999, 88.993 en/of 88.102. Deze staan op de lijst.

  Let op, je mag nog niet begonnen zijn met je project. Het is onduidelijk hoe snel de pot leeg zal zijn. Per 1 januari 2024 is er weer nieuw geld beschikbaar, dan start er een 2e tranche. Er wordt geprobeerd deze datum naar voren te halen.

  Wat zijn belangrijke voorwaarden?

  • U voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit;
  • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voert u verduurzamingsmaatregelen uit;
  • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
  • U start met de verduurzamingsactiviteiten vanaf 3 oktober 2022. Dit houdt in dat u pas vanaf 3 oktober 2022 een contract mag aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren;
  • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking;
  • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend. U vindt hierover meer informatie in toelichting 3.6 van de regelingstekst;

  Alle voorwaarden zijn hier te vinden.

  Algemene info

  Aanvragen kunnen vanaf 3 oktober 2022 9.00 uur ingediend worden. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+. Heeft u deze nog niet? Vraag dan alvast eHerkenning aan. Je kunt je nu alvast voorbereiden op het doen van een aanvraag door het aanvraagformulier te bekijken en de benodigde documenten bij elkaar te zoeken.

  Op 13 september was er een webinar over de regeling. Deze is op YouTube terug te kijken. Daarnaast heeft de RVO een lijst met de tijdens het webinar meest gestelde vragen (en antwoorden) gemaakt. Alle informatie over de regeling is te vinden via deze pagina op de website van RVO.