Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?

Gaswinning en mijnbouwschade

Sinds de aardbeving van Huizinge in augustus 2012 is Groninger Dorpen volop actief op het thema gaswinning en mijnbouwschade. We richtten het brede overleg Samenwerking MijnbouwSchade Groningen mee op en namen deel aan de Dialoogtafel. Tegenwoordig zijn we een van de organisaties verenigd in het Gasberaad. Ook zijn we bestuurlijk vertegenwoordigd binnen de maatschappelijke stuurgroep van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Opkomen voor de belangen van en het zo goed mogelijk informeren van bewoners van het gebied, daar zetten we op in.

Zoals je van ons mag verwachten,  zijn we actief bij leefbaarheidskwesties en vraagstukken in dorpen die samenhangen met de gevolgen van mijnbouw. Met en voor onze leden. In overleg met andere betrokken partijen: door deelname aan de Stuurgroep Leefbaarheid van NCG, door betrokkenheid bij onderzoeken als Gronings Perspectief.

Ook voeren wij projectmatig twee van de Kansrijk Groningen leefbaarheidsprogramma’s uit voor bewoners uit de getroffen Akkoord-gemeenten. Via deze programma’s helpen wij bewoners hun initiatieven verder te brengen met onder andere financiële bijdragen (Loket Leefbaarheid), en helpen we dorpen mee te investeren in de duurzame ontmoetingsplek in het dorp (Elk Dorp Een Duurzaam Dak).


Onze contactpersonen:

Vertegenwoordiging en ledenondersteuning: Maartje Kiep
Loket Leefbaarheid: Pieter Knol, Sjouke Bakker
Elk Dorp een Duurzaam Dak: Pieter Knol

Informatie:

Wil je actueel nieuws volgen? De belangrijkste berichten delen wij via deze site en ons tweewekelijks Digitoal Nijsblad, met bijzondere aandacht voor onderwerpen die onze leden raken. We raden je aan om je aan te melden voor de nieuwsbrief van het Gasberaad.