Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

    Wat kunnen wij voor jou doen?

    Mobiliteit en bereikbaarheid

    Als je op het platteland woont, is het belangrijk dat je zelf mobiel bent en je dorp bereikbaar. Het in stand houden van openbaar vervoer in het dunbevolkte Groningen is een financiële puzzel. Momenteel wordt onderzocht of de combinatie met specifieke doelgroepen misschien soelaas kan bieden. Daarmee wordt het ‘Publiek Vervoer’ in plaats van Openbaar Vervoer.

    Op de website van Publiek Vervoer  is daarover meer te lezen.

    Nu is het regionale openbaar vervoer nog de verantwoordelijkheid van het OV-bureau Groningen Assen, en kijkt het OV Consumentenplatform kritisch mee. Vanuit Groninger Dorpen zit Algemeen Bestuurslid Geertje Karstens in het OV Consumentenplatform. Contactpersoon voor dit onderwerp is Nienke Vellema.