Invloed en belangen

Groninger Dorpen neemt soms deel aan klankbordgroepen. Op eigen initiatief, op verzoek van leden of op verzoek van anderen.

Zo dragen wij bij aan de collectieve belangenbehartiging voor onze leden en de leefbaarheid op het platteland. Afhankelijk van het vraagstuk variƫren onze rol en inzet van bijvoorbeeld belangenbehartiging en/of informatieverstrekking tot het organiseren van bijeenkomsten om dorpsbewoners te informeren of te bevragen.

Daarnaast reageren wij gevraagd en ongevraagd op beleid in ontwikkeling en/of nieuwe wet- en regelgeving. Dit gaat meestal om provinciaal beleid. Via onze landelijke koepel, de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, doen we dit ook op landelijk niveau.