Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?
Selecteer
Vraagbaak
Inspiratie
Ondersteuning en advies
Invloed en belangen
Thema-avonden en excursies
Netwerk
Wegwijs bij fondsen en subsidies
Collectieve ledenvoordelen
Lid worden
Gemeenten en Samenwerkingspartners
Wat kunnen wij voor jou doen?

Invloed en belangen

Groninger Dorpen neemt soms deel aan klankbordgroepen. Op eigen initiatief, op verzoek van leden of op verzoek van anderen.

Zo dragen wij bij aan de collectieve belangenbehartiging voor onze leden en de leefbaarheid op het platteland. Afhankelijk van het vraagstuk variëren onze rol en inzet van bijvoorbeeld belangenbehartiging en/of informatieverstrekking tot het organiseren van bijeenkomsten om dorpsbewoners te informeren of te bevragen.

Daarnaast reageren wij gevraagd en ongevraagd op beleid in ontwikkeling en/of nieuwe wet- en regelgeving. Dit gaat meestal om provinciaal beleid. Via onze landelijke koepel, de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, doen we dit ook op landelijk niveau.