Jeugd en Onderwijs

De veranderingen in de bevolkingssamenstelling vragen om actie. Scholen en ouders moeten creatief zijn of samenwerken met andere dorpen om hun kinderen kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Dorpsaccommodaties moeten hun exploitatie toekomstbestendig houden, bijvoorbeeld door kosten te besparen of door nieuwe doelgroepen aan te boren.
Wij zijn met eigen kennis en via een uitgebreid netwerk goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Groninger Dorpen was ook betrokken bij de organisatie van een JongerenTop op 7 juni 2019. Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van kinderen en jongeren niet of nauwelijks gehoord.

De jongeren verdienen een stem en gezicht in het aardbevingsgebied. Via de JongerenTop willen we dat de belangen, wensen en ideeën van jongeren, beter in beeld komen. We willen jongeren een stem geven, invloed laten uitoefenen op beslissingen en oplossingen en uitdagen om met de bestuurders en de andere betrokkenen in het aardbevingsgebied na te denken over de toekomst.

De JongerenTop vond plaats op 7 juni 2019. Lees meer op de website www.jongerentopgroningen.nl