• Beweegtuin Leek

    Publicatiedatum

    De bewegingstuin in Leek is in 2012 geopend. Senioren en mensen met een verstandelijke beperking komen naar de tuin om zelfstandig of samen te bewegen. De locatie is een levendige plek voor de in- en omwoners van Leek waar volop kans is om elkaar te ontmoeten en naast het bewegen verhalen uit te wisselen.