• De Oude School – Café Zaal Bulthuis 

    Het huidige dorpshuis ‘’De Oude School”

    Het huidige dorpshuis “De Oude School” gelegen aan de Oude Schoolgang in Eenrum fungeert al jaren als gebouw voor bijeenkomsten van verenigingen en is vaak geopend voor een kopje
    koffie met dorpsgenoten. De bereikbaarheid- en toegankelijkheid, twee essentiële eigenschappen van een dorpshuis, laten te wensen over. Een andere invulling, zoals wonen, zou beter passen en het café Bulthuis is uitermate geschikt om de dorpshuisfunctie te huisvesten.

    Café Bulthuis

    Het huidige Café Bulthuis aan de Hoofdstraat wordt mogelijk nog niet volledig tot haar potentie benut. Het bevat de grootste zaal van de regio, een historisch bruin café en een grote schuur voor feesten en partijen. De dorpshuisfunctie zou, in combinatie met andere functies, goed kunnen passen in het oude gemeentehuis. Het pand leent zich verder voor het huisvesten van een mix tussen werken, recreëren en samenkomen.