• De Riggel

  In het dorpshuis in Boven Pekela zijn onlangs de werkzaamheden afgerond om de accommodatie energie neutraal te maken. Het grootste project in de geschiedenis van het door vrijwilligers gerunde dorpshuis is klaar.

  Alles begon 2 jaar geleden met het plaatsen van zonnepanelen. De besparing die dit opleverde op de energienota en extra activiteiten die hierdoor konden worden ontwikkeld, deed het bestuur beseffen dat een duurzame en zekere toekomst voor het dorpshuis verzekerd kon worden door het streven naar energie neutraliteit. De grootste kosten post voor het dorpshuis bestuur zijn de energielasten, want de kosten aan het gebouw en onderhoud zijn voor rekening van de gemeente.

  Door te streven naar een energierekening van nul gaan de zaalhuren omlaag en blijft er maandelijks een substantieel bedrag over om te investeren in activiteiten voor alle leeftijden. Het dorpshuis blijft zo rendabel en kosten voor activiteiten laag, ook bij een krimpende bevolking of in tijden van economische crisis.

  Eind 2016 werd gestart met het maken van de plannen, want er lag een technische uitdaging om het niet optimaal geïsoleerde gebouw te gaan verwarmen met warmtepompen om zo van het gas af te kunnen. In het voorjaar van 2017 was het globale technische plaatje rond en de kosten bekend. Na de plannen aan diverse instanties te hebben voorgelegd zijn er bijdragen geleverd door het Oranje Fonds(€10.000), de Provincie Groningen(€10.000), Leader Oost Groningen(€15.000), het VSB fonds(€5.000), de gemeente Pekela(€3.000) en het Kamminga Fonds(€6.300). Het laatste gat op de begroting van ruim 60.000 euro werd door eigen geld en inzet van vrijwilligers gedicht.

  De grote zaal beschikt over twee lucht-lucht warmte pompen en een warmte terug win ventilatie systeem, de peuterspeelzaal heeft een warmtepomp airco en de overige ruimtes worden verwarmd middels een warmtepomp CV. Om van het gas af te kunnen is ook de keuken vernieuwd met nieuwe frituren, warmtepompboiler en een inductie kookplaat. En nu we toch eenmaal bezig zijn, dacht het bestuur, knappen we ook het invaliden toilet op en pakken het interieur van de peuterspeelzaal aan.

  Er liggen op de daken van de Riggel zo’n 90 zonnepanelen om aan de stroomvoorziening te voldoen.

  De Riggel is zo als één van de eerste dorpshuizen van Noord-Nederland energieneutraal de toekomst in gaan. Als bestuur zijn we overtuigd van ons plan en denken ook dat dit voor andere dorps- en buurthuizen de weg is om te gaan. We stellen dan ook onze technische en kennis m.b.t. het werven van fondsen ter beschikking van andere organisaties.