• Dorpscoöperatie Meeden

    Publicatiedatum

    Dorpscoöperatie Meeden doet veel verschillende dingen. Op het gebied van zorgen voor elkaar organiseren ze eens per maand een inloopspreekuur. Dan kunnen  dorpsgenoten binnenlopen en vragen stellen, daar waar mogelijk krijgen ze  antwoord of men komt er later op terug. Hierbij kun je denken aan de vraag om medicijnen te kunnen bezorgen, of postzegels brengen bij een dorpsbewoner etc.