• Dorpshuis Meeden

    Er is geregeld live muziek. Iedere week is de Line-Dancegroep er en wordt er verdedigingssport gegeven.