• Dorpshuis Warffum

    Het dorpshuis Warffum is een sociaal-cultureel centrum voor Warffum en de regio. Het is een ontmoetingsplaats voor de inwoners van Warffum. In het dorpshuis is ruimte voor sociaal-culturele activiteiten, sport, zorg en welzijn.

    De Op Roakeldaishal geeft mogelijkheden voor diverse sport- en culturele activiteiten. In het vestzaktheater is ruimte voor lezingen, muziek, zang en toneelkunst. Ook is het mogelijk om deze ruimte te gebruiken voor livestreamen.

    Het terrein rond het dorpshuis is openbaar en heeft binnenkort ook een groen educatiecentrum met een pluktuin.