• Dorpshuiskamer en VoorElkaar

    De dorpshuiskamer is de plek waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten voor de gezelligheid, maar ook om een vraag of probleem te bespreken. Samen zoeken ze naar een oplossing.