• Dorpshuiskamer en VoorElkaar

    Publicatiedatum

    De dorpshuiskamer is de plek waar dorpsgenoten elkaar ontmoeten voor de gezelligheid, maar ook om een vraag of probleem te bespreken. Samen zoeken ze naar een oplossing.