• Dörpszörg Ulrum

    Publicatiedatum

    DörpsZörg Ulrum heeft tot doel om ervoor te zorgen dat alle Ulrumers, ook degenen die zorg in welke vorm dan ook nodig hebben, kunnen wonen en leven in Ulrum zolang zij dat willen. Vrijwilligersnetwerk, woonhof, de speeltuin en ontmoeting en activiteiten in dorpshuis Dörpsstek.