• Het Spinneweb

    Publicatiedatum

    Wijkcentrum Het Spinnenweb is het trefpunt in het Margrietpark te Sappemeer waar veel activiteiten worden georganiseerd. Met naastgelegen speel– en beweegtuin en jeu-de-boulesbanen.

    Het wijkcentrum wordt beheerd door de vrijwilligersvereniging buurt– en speeltuinvereniging Prinsesmargrietpark (PMP). In en bij het centrum (laagdrempelige ontmoetingsplek, waarmee een bijdrage wordt geleverd op het sociaal-maatschappelijk terrein) worden veel activiteiten georganiseerd. Zoals kaarten, darten, biljarten, gymmen, werelddansen, themaochtenden, vrije inloop-koffieochtenden, dag van de ouderen, burendag/wijkfeest, kinderspelweek Hoogezand-Sappemeer enz. Tevens is het sociaal team Noord op de donderdagochtenden in het centrum aanwezig. Hier kunt u terecht voor vragen op sociaal-maatschappelijk terrein. Het centrum wordt volledig gerund door vrijwilligers.

    Kom gerust een keer langs. U bent welkom!