• Wijkcentrum Floreshuis

    Het Floreshuis is een vrijwilligersorganisatie. Het Floreshuis wil ‘het huis van de wijk’ zijn. Een plek waar iedereen welkom is en waarin je samen jezelf kan zijn.

    We werken met zo min mogelijk professionals en met zo veel mogelijk vrijwilligers uit de wijk. Buurtcentrum Floreshuis is gehuisvest in de Indische buurt/Korrewegwijk in Groningen.  We willen van betekenis zijn voor iedereen die iets wil of de buurt mooier wil maken. Deze mensen ondersteunen of helpen we. We willen dingen mogelijk maken. Het Floreshuis organiseert zelf geen activiteiten maar stimuleert, faciliteert en ondersteunt wijkbewoners die met initiatieven en met ideeën komen. Wij bieden een podium en ondersteuning voor wijkbewoners die hun eigen activiteiten organiseren.