• Jakob Bruggemacentrum

    Publicatiedatum

    In het centrum zijn bijna elke middag biljartverenigingen actief. Biljarts zijn ook “los” te huren. Darters, 4 teams die uitkomen in de competitie van de DOGD. Regelmatig inloopavonden voor amateurs en professionals. Daarnaast volksdansgroepen en volkszang. En ook de plaatselijke accordeonvereniging oefent in het centrum. Verder regelmatig bingo’s en diverse quizzen.