• Kloosterstee

    Het Dorpshuis heeft in het kleine dorp een verbindende functie. Er wordt gekaart, gezongen, vergaderd en toneel gespeeld, ook kan je er bloemschikken, lezingen bijwonen en de jaarlijkse rommelmarkt bezoeken. Mensen kunnen het dorpshuis ook huren voor feesten en partijen.