• Spiekhoes

    Publicatiedatum

    Het Spiekhoes (MFC)  is een dorpshuis voor en door het dorp. In het MFC vind je activiteiten zoals: muziek (en het oefenen hiervan), presentaties, bijeenkomsten voor de jeugd, vergaderingen, gezellige avonden e.d. Ook meer praktische activiteiten kunnen hier plaatsvinden zoals: bloedprikken, stemmen, expert-spreekuur, contact met de gebiedsregisseur. Dit alles is van groot belang voor de leefbaarheid van het centrumdorp Spijk.