• ‘t Stuurhuus

    Stichting Dorpshuis Doezum heeft samen met haar werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers, ervoor gezorgd dat er een prachtig dorpshuis in Doezum is gerealiseerd. Dit was een uitdagend plan, maar met behulp van alle dorpsbewoners is dit gelukt!