• Vrijwilligersnetwerk en dorpsondersteuner

    Publicatiedatum

    Toen Woonzorgcentrum Menterne haar deuren moest sluiten, ontstond in Wagenborgen het idee om een vrijwilligersnetwerk op te zetten. Samen met Dorpsbelangen zijn de inwoners van Wagenborgen aan de slag gegaan. De dorpsondersteuner heeft in Wagenborgen een belangrijke taak om de vrijwilligers te ondersteunen en aan te sturen. En dat lukt! Door draagvlak en vertrouwen in het dorp  te creëren. De dorpsondersteuner heeft naast een goede band met de vrijwilligers ook contacten met school, gemeente, maatschappelijk werk, praktijkondersteuner huisarts, Wmo- consulent, wijkagent en de dorpsgenoten. Ook heeft het netwerk een eigen dorpstaxi aangeschaft!