Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?
  Selecteer
  Vraagbaak
  Inspiratie
  Ondersteuning en advies
  Invloed en belangen
  Thema-avonden en excursies
  Netwerk
  Wegwijs bij fondsen en subsidies
  Collectieve ledenvoordelen
  Lid worden
  Gemeenten en Samenwerkingspartners
  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Gemeentelijke herindeling

  De provincie Groningen staat aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling, zie ook deze pagina op hun site. Het aantal gemeenten gaat terug van 23 naar minder dan tien. Dat betekent dat de gemeenten groter worden. Grotere gemeenten betekent veel meer dorpen per gemeente. Voor dorpen is het belangrijk hoe de contacten gaan verlopen bij deze schaalvergroting. En hoe behouden dorpen hun eigen identiteit en kansen?

  Wij hebben als vereniging het doel om de invloed van de dorpen te vergroten op beleidsprocessen en plannen waar dorpen en dorpsbewoners effecten van ondervinden. De gemeentelijke herindeling wordt daarom de komende tijd een belangrijk onderwerp voor ons. We moeten er alert op zijn dat de inbreng vanuit de dorpen niet wordt verdrongen. We verwachten dat we hierover steeds meer vragen krijgen naarmate de herindeling concreter en dichterbij komt. Daarbij zoeken we naar evenwicht tussen het meedenken met de overheden en organisaties vanuit het belang van de Groningse dorpen én het activeren en stimuleren van de directe invloed van de inwoners uit die dorpen.

  Manifest toekomstbestendige dorpen
  Gemeenten vinden het belangrijk om de overdracht van de samenwerking met de dorpen na een gemeentelijke herindeling soepel te laten verlopen. Zo ook de raad van voormalig gemeente Zuidhorn. In dorpsmanifesten zetten de dorpen hun visie op de toekomst helder en compact uiteen. Het is een mooie basis voor een goede samenwerking met de gemeente.
  Maart 2019: overdracht van de manifesten aan college Westerkwartier.