Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

    Wat kunnen wij voor jou doen?

    Perspectief Groningen

    Stichting Perspectief Groningen 2025 en Groninger Dorpen bundelen krachten

    9 februari 2022

    Stichting Perspectief Groningen 2025 startte in 2015 om antwoorden te vinden op fundamentele vragen:

    • Hoe gaan we om met de bevolkingskrimp, de vergrijzing en de aardbevingsproblematiek?
    • Hoe bevorderen we de leefbaarheid in de kleine kernen?
    • En hoe kunnen we op de best mogelijke manier anticiperen op de groeiende vraag naar verduurzaming.

    We wilden een flinke stap maken richting een duurzaam economische versterking van Groningen met mooie initiatieven van onderop. Gedurende de eerste jaren is via een viertal sporen, samen met het netwerk, invulling gegeven aan die opdracht.

    Anno 2021 besloot het bestuur om te herbezinnen. Ondertussen was immers ook het NPG opgestart, met vrijwel een identieke opdracht en veel grotere financiële mogelijkheden. Ook ontstond op veel terreinen een geheel nieuwe dynamiek. Van werkloosheid naar een groot personeelstekort, van krimp naar krapte op de woningmarkt etc.

    Het bestuur besloot eind 2021 krachten te bundelen met Groninger Dorpen. Het bestuur is vernieuwd en de nadruk wordt gelegd op de vitaliteit van Groningers. De kracht van onderop, van mooie en bijzonder initiatieven die daar aan bijdragen willen we versterken en verbinden aan het netwerk van personen en bedrijven achter Stichting Perspectief. Dat past bij Groninger Dorpen en ook haar netwerk van Zorgzame Dorpen. Karin Kalverboer blijft zich inzetten voor Perspectief Groningen als boegbeeld. Daarmee worden ook de broodnodige verbindingen gelegd met het netwerk van het Zorg Innovatie Forum.

    De wereld om ons heen verandert ingrijpend en onomkeerbaar. Veranderingen gaan veelal gepaard met onzekerheden. Maar ze bieden de provincie Groningen ook kansen en mogelijkheden. Wij moeten vooruitkijken en zelf het initiatief nemen om de kansen die er liggen met elkaar te pakken. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van de provincie en haar inwoners staan voorop. Het gaat om het beter benutten van sterke punten en het profiteren van kansen. Wat zijn voor Groningers de belangrijkste opgaven voor de komende jaren? En vooral: wat kunnen we met elkaar doen om de provincie te laten excelleren?
    In het najaar van 2022 zal Perspectief Groningen een mid term review presenteren aan het netwerk en samen met het netwerk bepalen wat de volgende stap is.

    Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:
    Frans Musters – voorzitter
    Peter Hofman – penningmeester
    Gerda Steenhuis – secretaris
    Emmy Wolthuis – algemeen bestuurslid
    Mendel Bouman – directeur-bestuurder*

    Over Mendel Bouman:
    Mendel Bouman is een bevlogen, creatief, innovatief en sociaal ondernemer die in Groningen zijn stempel heeft achtergelaten met de oprichting van Indietopia, een hub, incubator, accelerator, en uitgeverij voor computerspel-ontwikkelaars.

    Naast zijn werk in de game-industrie is hij begaan met maatschappelijke kwesties en heeft hij zich ingezet voor waterveiligheid (De Aquathon), sociaal maatschappelijke problemen in Stad (Hack of a City), het behoud van talent in de regio (TalentWeb Groningen) en al het moois in de provincie Groningen (als oud-bestuurder van Perspectief Groningen en nu als directeur). Vanuit het proces achter Stichting Aan! is hij zijdelings betrokken bij de overkoepelende kwesties in heel Noord-Nederland.

    Daarnaast is hij vader van twee dochters, muzikant, zanger, fan van Dungeons en Dragons, fietsen met een vast verzet en roller derby (rugby op rolschaatsen).