Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

  Wat kunnen wij voor jou doen?
  Selecteer
  Vraagbaak
  Inspiratie
  Ondersteuning en advies
  Invloed en belangen
  Thema-avonden en excursies
  Netwerk
  Wegwijs bij fondsen en subsidies
  Collectieve ledenvoordelen
  Lid worden
  Gemeenten en Samenwerkingspartners
  Wat kunnen wij voor jou doen?

  Sterk Vrijwilligerswerk

  Bijna alle mensen die actief zijn in dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen doen dat als vrijwilliger. Aan veel vormen van vrijwilligerswerk worden steeds hogere eisen gesteld. Daarnaast is het voor verenigingen steeds lastiger om een vaste groep vrijwilligers aan zich te binden.

  Wij helpen onze leden bij het vergroten van de kennis en vaardigheden van hun vrijwilligers. En laten hen zien hoe ze aan slagkracht kunnen winnen door meer samen te werken. Er is zelfs speciaal een project voor in het leven geroepen: Sterk Vrijwilligerswerk.

  Het sterker maken van het vrijwilligerswerk in het verenigingsleven, is het doel en we doen dat samen met o.a. Huis voor de Sport Groningen en CMO-STAMM. Wat doen we? We bieden ondersteuning bij lokale samenwerkingsinitiatieven. We doen dat waar mogelijk sector overstijgend: sport, cultuur, vrijwilligers, leefbaarheid, enz. De Provincie Groningen heeft het project Sterk Vrijwilligerswerk financieel mogelijk gemaakt.

  Ben je van plan om het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk op de dorpsagenda te zetten? We helpen je graag: bel of mail ons gerust.

  Meer informatie