Contact

Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer

Postbus 23
9790 AA Ten Boer

t: 050 306 29 00

info@groningerdorpen.nl

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 9.00-17.00u

Routebeschrijving naar Groninger Dorpen


Vertrekpunt  

Wat kunnen wij voor jou doen?
Selecteer
Vraagbaak
Inspiratie
Ondersteuning en advies
Invloed en belangen
Thema-avonden en excursies
Netwerk
Wegwijs bij fondsen en subsidies
Collectieve ledenvoordelen
Lid worden
Gemeenten en Samenwerkingspartners
Wat kunnen wij voor jou doen?

Sterk vrijwilligerswerk

Bijna alle mensen die actief zijn in dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen doen dat als vrijwilliger. Aan veel vormen van vrijwilligerswerk worden steeds hogere eisen gesteld.

Wij helpen onze leden bij het vergroten van de kennis en vaardigheden van hun vrijwilligers. En laten hen zien hoe ze aan slagkracht kunnen winnen door meer samen te werken. Er is zelfs speciaal een project voor in het leven geroepen. Wij bieden samen met  Huis voor de Sport Groningen, CMO-STAMM, vrijwilligerssteunpunten en andere samenwerkingspartners een vraaggericht aanbod.

Binnen dit project organiseren we regionale inspiratiesessies maar bieden we ook ondersteuning bij lokale samenwerkingsinitiatieven. We doen dat zo mogelijk sector overstijgend: sport, cultuur, vrijwilligers, leefbaarheid, enz.
De Provincie Groningen heeft dit financieel mogelijk gemaakt.

Meer informatie