Loket Leefbaarheid

Heb je samen met dorpsgenoten een leuk plan bedacht dat bijdraagt aan prettig wonen in jouw straat of dorp? Voor inwoners uit de hele provincie Groningen is er Loket Leefbaarheid, een subsidieregeling voor kleinere, gezamenlijke plannen van inwoners.

Per project kan maximaal € 10.000 worden aangevraagd. Je ontvangt een bijdrage van maximaal 80% van de kosten, de overige 20% is op basis van cofinanciering. De komende tien jaar stelt het Nationaal Programma Groningen hiervoor elk jaar één miljoen euro beschikbaar

Neem contact met ons op!

Groninger Dorpen is het eerste aanspreekpunt voor het Loket. Wil je weten of jouw project kans maakt op een bijdrage? Heb je hulp of advies nodig bij het ontwikkelen van je project? Groninger Dorpen heeft voor Loket Leefbaarheid de volgende contactgegevens: 050 305 02 11 en info@loketleefbaarheid.nl.

Jongeren
‘Het is belangrijk dat jongeren ook op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het Loket.

Onze collega Nikki Pontier wil met haar inzet in het bijzonder de ideeën van Groningse jongeren zichtbaar maken en jonge initiatiefnemers coachen bij het aanvragen van een subsidie. Ben of ken je (een) Groningse jongere(n) met ideeën en plannetjes die gaan over de leefbaarheid van eigen dorp of buurt? Wil je meer weten over de mogelijkheden van Loket Leefbaarheid? Bel of mail haar dan gerust.
Mail Nikki

Snel tot 1000 euro
Projecten tot € 1.000, beoordeelt een werkgroep van Groninger Dorpen en worden daardoor vrij snel afgehandeld. Projecten boven dit bedrag worden maandelijks beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.