Team

Hielke Westra

Directeur

Willemijn Homan

Adviseur Loket Leefbaarheid en jongeren

Sjouke Bakker

Adviseur energie en duurzaamheid

Pieter Knol

Adviseur buurt- en dorpshuizen

Nienke Vellema

Adviseur dorpsorganisaties

Gilian Wijnalda

Officemanager

Roel Kremer

Adviseur zorgzame dorpen en communicatie

Dagelijks bestuur

Gerda Steenhuis

Voorzitter

Emmy Wolthuis

Penningmeester

Floris Knot

Secretaris

Algemeen bestuur

Christine Hillemans

Algemeen bestuurslid

Geertje Karstens

Algemeen bestuurslid

Thea Gielleit

Algemeen bestuurslid

Jan Hut

Algemeen bestuurslid

Wim de Boer

Algemeen bestuurslid

Janneke Klijn

Algemeen bestuurslid

Karl Sluiter

Algemeen bestuurslid

Ivar van der Velde

Algemeen bestuurslid