• Hielke Westra

    Directeur

    “Inwoners van Groningen verdienen een goede ondersteuning bij het mooi houden of verbeteren van de leefkwaliteit in hun straat, buurt en dorp. Doar gei ik veur!”

    Hielke is de directeur van Groninger Dorpen. Hij is verantwoordelijk voor de algemene leiding. Samen met bestuur, team en dorpsbewoners werkt Hielke aan de toekomst van de vereniging en de leefbaarheid van het Groningse platteland.

    Hielke heeft op bestuurlijk niveau contact met overheden en andere maatschappelijke organisaties. Ook is hij het gezicht van Groninger Dorpen bij belangrijke uitingen in de media.

    Mail Hielke